Op de speelplaats van de basisschool, tussen de kraampjes van de rommelmarkt, op terrasjes van de horeca-uitbaters en rechtover het buurthuis en de kerk waren er heel wat gelegenheden tot consumptie van drank en spijs, allerlei lekkernijen, aangeboden aan de duizenden bezoekers. Onder begeleiding van de muziekensembles die zelfs uitnodigden ten dans op de zware kasseien was er heel wat amusement en de weersomstandigheden waren weeral gunstig… Wat wil je nog meer ?