Aankondigingen in de pers:

- De Beiaard 15.07.2016 

- Het Nieuwsblad 11.09.2016 

- Het Nieuwsblad 13.09.2016

- Kerk en Leven 14.09.2016

- De Beiaard 16.09.2016 

- Het Nieuwsblad 16.09.2016

- Het Laatste Nieuws 16.09.2016

- Bonvivant 09.2016

Affiche en folder:

De dag zelf, in het dorp: Welkomwoord van voorzitter Bert Broos.