De Kasseifeesten werden ditmaal opgeluisterd door de Zwalmfanfare in de voormiddag en onder de middag ( zie ook de rubriek “Herdenking aan het monument”), door de Accordeonclub VIOS in de vroege namiddag en door De MONTANA’S  in de late namiddag:

1. Zwalmfanfare

 

 

 

 

2. Accordeonclub VIOS

 

 

 

3. De MONTANA’S