De Zegelsemse rommelmarkt is geroemd tot ver buiten de regio. Van einde en ver komen jaarlijks duizenden bezoekers afgezakt naar ons Kasseidorp. En dat laat zich voelen in de lengte van straten die elk jaar verder worden ingepalmd voor de vele honderden standen. Dit jaar sneuvelde opnieuw het record en werden maar liefst 1700 meters standen geteld. Ook de pers schreef daarover vol lof.