Kort voor de middag was er een officiële herdenking voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in aanwezigheid van enkele politieke verantwoordelijken, van vertegenwoordigers van de Strijdersbond en enkele militairen, en opgeluisterd door de Zwalmfanfare.

Er werden bloemen neergelegd op het monument, voorzitter Bert Broos, wd. burgemeester Stefaan De Vleeshouwer en Priester Alexander namen er het woord en de fanfare speelde de traditionele hymne. 

En Priester Alexander, die pas aangesteld werd als pastoor van Ninove en dus onze gemeente zal verlaten, ontving van het inrichters een trofee met een zilveren kasseisteen als aandenken aan het Zegelsemse Kasseidorp.