We zijn er echt fier op dat enkele dagen geleden onze site www.zegelsem.be de kaap van de 100.000 bezoekers heeft overschreden. Bij de geboorte in augustus 2005 durfden we daar zelfs niet van dromen. In elk geval een stevige riem onder het hart om ermee door te gaan.
 
Wij willen deze vaststelling gebruiken om nogmaals al diegenen te bedanken die hun steentje hebben en nog zullen bijdragen tot het in stand houden van dit medium dat zich verder blijft inzetten als steunpunt voor de bevolking, als uithangbord en klankbord voor de gemeenschap en de verenigingen en als ideaal promotiemiddel voor Zegelsem naar de buitenwereld.
 
Nog veel leesgenot !
 
Brakel-Zegelsem, 17 juni 2012.
De samenstellers,
Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK.
 
 
61 jaar, veel te jong, veel te vroeg,… Annie, zowaar de echte spil van Zegelsem met haar winkel “Voeding Annie”, het centrale punt van het dorp, heeft ons verlaten.
 
Samen met haar verdwijnt een grote hap uit de geschiedenis van het dorp: Chiro, KVLV, KWB, Gezinsbond,, Parochiefeesten, Kasseifeesten,… Zij stond steeds klaar met raad en daad. Vraag maar eens aan de verantwoordelijken van die verenigingen, van de school, van de parochie,…
 
Ondanks haar aanslepende ziekte, die steeds meer tol eiste, stond Annie tot voor kort nog steeds met de glimlach in haar winkel en daarbuiten. Ze hield zich kranig en sterk maar de strijd met de ziekte heeft ze uiteindelijk niet kunnen winnen.
 
Zegelsem treurt… Zegelsem rouwt,…
 
Wij respecteren ten volle haar wens om in intieme kring te worden begraven. Maar wij maken ons sterk dat op de herdenkingsviering van vrijdag 22 juni om 19 uur in de kerk, wij met honderden Annie zullen gedenken die zoveel heeft betekend voor Zegelsem.
 
Intussen bieden wij aan de familie via deze weg, in naam van de vele dorpsgenoten, onze innigste deelneming aan.
 
De samenstellers van deze site:
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.
 
Zegelsem, als deelgemeente van Brakel, maakt deel uit van het doelgebied van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius van Brakel-Lierde-Horebeke , opgericht in 1970.
 
Geregeld zijn artikels verschenen in het driemaandelijks tijdschrift van die vereniging omtrent de geschiedenis en vroegere gebeurtenissen van ons geliefd dorp en we meenden dat het zeker aangewezen was om daaraan wat meer ruchtbaarheid te geven. 
 
Onder het hoofdstuk “Vroeger en Nu” van deze website hebben we derhalve een rubriek toegevoegd met als titel “Zegelsem in Triverius” waarin een lijst wordt gepubliceerd van al die artikels, die nog steeds kunnen verkregen worden bij de vereniging.
 
Op vrijdag 30 maart 2012 was er nog de officiële opening van een retrospectieve tentoonstelling “Met de ogen van René Cosyns”, een Brakels kunstschilder (°1896 - †1980), die heel wat mooie plekjes in en rond Brakel heeft vereeuwigd. Die tentoonstelling, van 31 maart tot 15 april 2012 in de Openbare Bibliotheek van Brakel, is ook een realisatie van diezelfde Triverius-kring.
 
Met veel genoegen tonen we hier een afbeelding van het schilderij van de verdwenen “Rovorstmolen” van de hand van kunstschilder Cosyns, ook te bezichtigen op die tentoonstelling. Die windmolen, afgebroken in 1953, troonde ongeveer 200 jaar boven het dorp van Zegelsem. 
 
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.
 
 
 
Velen inwoners weten het wellicht niet, maar in Zegelsem leeft gedurende nu ruim dertig jaren een bekend dichter. 
 
  
 
Paul Cox, geboren in Hasselt in een kunstenaarsgezin, kwam eerst in Gent terecht waar hij sociale academie liep en nadien aan de faculteit letteren en wijsbegeerte studeerde.  Nadien startte hij met een bevriend koppel kinderproject Diggie op en verhuisde daarom naar Zegelsem.  
 
Paul gaf vele jaren les aan de Hogeschool Gent, maar schreef tegelijk ook al van kindsbeen af gedichten.  Op jonge leeftijd behaalde hij de poëzieprijs van de stad Genk, maar later wilde hij om principiële redenen niet meer aan wedstrijden deelnemen.  Door zijn argwaan voor traditionele uitgeverijen heeft hij vele jaren zijn gedichten vooral tentoon gesteld, gedecoreerd met eenvoudige aquarelvlekken of pentekeningen.  
 
Later kwam hij er, onder stimulans van vrienden, toch toe te publiceren.  Zo verschenen achtereenvolgens de bundels “Niemand kon dit weten” (2003), “De morgen van het paard” (2005), “Genade met wijnvlek” (2007) en “Herinneringen aan morgen” (2010).  Dit najaar zal zijn vijfde bundel voorgesteld en gepubliceerd worden.  Werktitel : “Ik zweeg daarover”.
 
 
Thema’s die overwegend terugkeren in de poëzie van Paul Cox zijn vergankelijkheid, liefde, verwondering, dood, vervreemding… Ook de natuur speelt op een wat aparte manier een terugkerende rol, dikwijls in de gebruikte metaforen.  Cox tracht, ondanks de diepgang van zijn werk, toch toegankelijk te schrijven.
 
Hoewel poëzie niet bepaald een commercieel medium is, bereikt Paul Cox toch een vrij groot en sterk verspreid publiek (uit elke Vlaamse provincie zijn er liefhebbers, en ook in Nederland, waar men al een twee uren durend radioprogramma verzorgde over zijn gedichten).
 
Paul Cox geeft geregeld lezingen over zijn werk, zo ondermeer nog vorig jaar in de gemeentelijke bibliotheek, waar al zijn bundels verkrijgbaar zijn. In de schaduw van zijn poëtische bedrijvigheid, houdt Paul zich ook periodiek  bezig met schilderen, pastelleren en aquarelleren.
 
Wie meer info wil over deze dichter, kan ook terecht op de website www.paulcox.be
 
 
Mieke De Prijck.
 
Vanaf deze maand beschikken we in Brakel over een nieuw gratis communicatiemiddel met allerhande nieuwtjes voor en door de Brakelaar.
 
Hugo Conderaerts, website-reporter van het Nieuwsblad voor Brakel, droomde er al een tijdje van om een eigen website op te starten volledig aangepast aan de wensen van de Brakelse inwoners. Dat heeft hij nu gerealiseerd, enkel op eigen kracht, en wel met de heel sprekende naam:
 
 
U kan zich bovendien inschrijven voor de eraan gekoppelde nieuwsbrief. Op die manier blijft U permanent op de hoogte van wat reilt en zeilt in Brakel.
 
We willen Hugo hartelijk feliciteren met zijn prestatie. En aan alle Brakelaars wensen we heel veel leesgenot !
 
Fernand De Tant.
 
 
We stelden met genoegen vast dat de Mariakapel op Burreken 27 te Zegelsem eind 2011 door eigenaar Paul Faignaert met eigen middelen werd opgeknapt. Die kapel werd opgericht in 1875 door Julie Mansens voor het bekomen van genezing van haar door ziekte getroffen familie.
 
Het is een rechthoekige bakstenen kapel, beschermd door een plataan,  met bovenaan siermetselwerk dat goed tot zijn recht komt op de witgekalkte voorkant. Bovenaan het zadeldak met pannen staat een mooi smeedijzeren kruis en de kapel wordt afgesloten door een zwartgeverfd ijzeren hek.
 
De kapel was reeds jaren zeer vervallen: ze was wat scheefgezakt, de verf was afgepeld, het pleisterwerk viel van de muren, ze was leeggeroofd en beschadigd en stond dus zonder beelden en siervoorwerpen,... Maar na het opknapwerk van Paul oogt ze weer mooi. 
 
Het laatste Triverius-tijdschrift heeft nog opgeroepen voor een nieuw groot O.L.V.-beeld voor die kapel. Ook andere versieringen zijn zeker welkom.
 
Langs deze weg willen we Paul Faignaert van harte feliciteren voor zijn initiatief. Zeker een voorbeeld dat navolging verdient voor andere kapellen…
 
Mieke De Prijck
Fernand De Tant.
 
De jaarlijkse KASSEIFEESTEN ZEGELSEM zijn gered. Noteer dus reeds:
 
OP ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012 : 14de editie van de
 
 
Het comité, verantwoordelijk voor 13 opeenvolgende uitgaven van de Kasseifeesten Zegelsem werd in december 2011 ontbonden. Dat werd uitvoerig toegelicht in de pers en op deze website. Er werd dus volop gezocht naar overnemers.
 
Die overnemers zijn nu gevonden. De “Gezinsbond In de Rand” (voor het gebied Elst, Michelbeke en Zegelsem), met Bert Broos als voorzitter, neemt de fakkel over. Momenteel wordt gewerkt aan het programma, waarin de rommelmarkt het hoofditem blijft. De Gezinsbond hoopt om tegen begin juni dat programma te kunnen voorstellen.
 
Verdere info kan verkregen worden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495/34.51.73.
 
Wij wensen de nieuwe ploeg veel ijver bij de voorbereiding van de feesten en hopen van harte dat het succes van de vorige feesten zeker wordt geëvenaard en zelfs wordt verbeterd. Via deze website zullen we met veel genoegen zorgen voor de gewenste ondersteuning van het geheel.
 
Wij duimen alvast op dat succes !
Fernand De Tant
Mieke De Prijck
De laatste jaren zijn ons een paar mensen ontvallen die heel wat hebben betekend voor het (sociale) leven van Zegelsem. Alhoewel wat laattijdig willen we vooralsnog hulde brengen aan het werk van deze belangrijke figuren. We denken hier vooral aan:
 


Leona Vanderlinden, overleden op 29 november 2009


Adrienne Donckerwolke, overleden op 5 februari 2010 


Agnes Cruypeninck, overleden op 12 juni 2010


Zuster Bernarde, overleden op 15 september 2010


Henri de Breyne, overleden op 11 november 2010.

 
 
 

 

 
Zondag 12 februari 2012 waren we te gast bij de Brakelse Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, voor een lezing van Elisabeth Gezels die Herman Teirlinck (1879-1967) en zijn vader Isidoor (1851-1934) weer onder de aandacht bracht. Elisabeth Gezels, geboren te Zottegem, volgt een masteropleiding aan “Studio Herman Teirlinck”(*) en verdiepte zich in deze auteur uit de streek.
 
 
 
In haar lezing, begeleid met een verzorgde powerpoint-presentatie met geluidsband, schetste ze het leven en het werk van Herman en zijn vader Isidoor en verwees daarbij heel uitdrukkelijk naar grootvader Ludovicus die leefde en werkte in Zegelsem en omstreken. 
 
Grootvader Ludovicus (1820-1902) was smid van beroep (rechtover de pastorie te Zegelsem) maar “deed ook de boeken van de gemeente”, d.w.z. die man was “geletterd”, wat in die tijd geen evidentie was. Grootmoeder Constance Verclyen stamde uit een molenaars-familie in het nabij gelegen Horebeke.  
 
Vader Isidoor had niet het sterke gestel om als smid of molenaar door het leven te gaan. Hij verhuisde naar het Brusselse. Hij was begaafd en bracht het tot leraar - hij gaf wis- en natuurkunde – en was daarnaast ook auteur van heel wat boeken. Hij had grote interesse voor de natuur en het volksleven, wat hij gretig doorgaf aan zijn zoon Herman, die ook schrijver werd. Doordat Herman als kind veel op verlof kwam in het boerendorp Zegelsem – om aan te sterken van de buitenlucht - beschrijft hij in verscheidene van zijn werken het landelijke leven en opvallende plaatsen uit de streek.
 
Herman’s werken behoren tot het naturalistische en impressionistische genre. Elisabeth nam twee boeken speciaal onder de aandacht nl. Het Galgenmaal (een zelfportret) en het alom gekende Maria Speermalie en bewees aan de hand daarvan die stelling. In die en andere boeken komt het decor van Zegelsem en omstreken echt goed tot uiting.
 
Herman Teirlinck was ook een toneelvernieuwer, wat in den beginne niet door iedereen in dank werd aangenomen, maar de “Studio” die zijn naam draagt was de ultieme erkenning van zijn kunde. Wat zouden bijvoorbeeld de Nederlandstalige TV-zenders zijn zonder de afgestudeerden van de Studio Herman Teirlinck?(*) 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de geslaagde lezing een aantal mensen opnieuw zal aanzetten tot het (her-)lezen van de werken van Herman Teirlinck. We zijn ook fier dat we die beroemde schrijver als een soort “Ereburger van Zegelsem” kunnen beschouwen.
 
 
 
Een bijkomend pluspunt aan de lezing was de tentoonstelling oude werken van zowel Isidoor als Herman Teirlinck. Alle boeken uit de privé-verzameling van Triverius-bestuurslid Willy Van Schoorisse hadden door de aanwezigen veel bijval. Wij danken en feliciteren Willy voor zijn collectie oude boeken en ook voor zijn kennis over de “Teirlincks” en hun werken.
 
Mieke De Prijck
Fernand De Tant.
-------------
(*) De Studio Herman Teirlinck kreeg later de naam “Herman Teirlinck Instituut” en werd vervolgens opgenomen in de Artesis Hogeschool Antwerpen.
Voor meer informatie betreffende Isidoor en Herman Teirlinck kunt U  terecht op de respectieve webpagina’s:
 

“DE KASSEILEGGER” - De bekroning van 13 jaar Kasseifeesten Zegelsem.