Op 23 november was het exact 40 jaar geleden dat Annie Gabriëls in het dorp van Zegelsem de winkel overnam van haar ouders.

Oude postkaart van het dorpsplein met, naast Den Drijhaard, het pand van de familie Gabriëls, zoals het was tot 1921.

De familie van “Ververs” Gabriëls kan niet worden weggedacht uit onze dorpsgeschiedenis. De grootouders van Annie, Victor en Camilla Gabriëls – Hoeckman, kochten in 1913 het pand naast Den Dijhaard en vestigden aldaar links hun winkel voor verf en voeding en rechts een café. Victor was verver en gaf zijn stielkennis door aan zijn zoon Louis, die schildersschool had gevolgd en die er samen met echtgenote Germaine Browaeys verder bleef wonen.

Gebouw zoals het werd aangepast in 1921

De laagbouw van toen werd in 1921 vervangen door een gebouw met volle verdieping. In 1950 werd het café gesloten en werd de verfwinkel aldaar ondergebracht. Links bleef de voedingswinkel. In 1968 werd de gevel verder aangepast en nam Annie de winkels over.

Intussen werd ook de stielkennis van Louis doorgegeven aan zijn zoons Leon en Robert, die ook schilderschool hadden gelopen en die na het overlijden van hun vader vanaf datzelfde jaar 1968 de ververszaak volledig runden.

Toen Annie de winkels overnam waren de supermarkten nog veraf. De buurtwinkels - waar zowat alle courante zaken konden aangeschaft worden - waren de draaischijf van het dorpsleven. Er waren toen nog meerdere winkeluitbaatsters in het dorp, maar geleidelijk bleef “Ververs” Annie als enige over. Met de veralgemening van het autobezit werden ook de dorpsbewoners meer en meer naar grote winkelcentra gelokt.

Maar ondanks alles bleef de buurtwinkel van Annie verder fungeren. Annie had steeds alles dicht bij de hand en stond steeds klaar om aan ieders nood te voldoen. Het sociaal karakter van de buurtwinkel mag ook niet worden onderschat. Het was en is, minstens evenzeer als het dorpscafé, de ontmoetingsplaats bij uitstek van de dorpsbewoners. Niet te verwonderen dat voor het meest recente nieuws je bij Annie moet zijn.

Recente foto’s van buurtwinkel Voeding Annie, genomen door kunstfotografe Ellen Hoebeke.

Annie denkt ook nog niet aan stoppen. Vriendelijk en gedienstig blijft zij verder actief in haar winkel en daarbuiten. En haar omgeving weet dat maar al te best. De pastoor en de parochie , de school, de verenigingen,… jan en alleman weten dat Annie altijd te bereiken is en altijd bereid is om een handje toe te steken.

Ook het Comité Kasseifeesten weet dat. Annie is uiteraard lid van dat comité (ze was trouwens één van de belangrijkste aanstokers voor de eerste Kasseifeesten van 1999). Op zaterdag 19 december werd zij daarom door de mede-bestuursleden in de bloemetjes gezet naar aanleiding van die 40 jaar uitbating van “Voeding Annie”.

Ook de samenstellers van deze website, die geregeld kunnen putten uit de enorme bron van “geschiedkundige” gegevens die zij bezit, sluiten zich aan bij de dank - en sympathie –betuigingen aan het adres van Annie. Met alle dorpsbewoners hopen zij samen nog vele jaren te kunnen genieten van het echte sociaal buurtleven in het kasseidorp Zegelsem.

Jozef Coesens, de bedenker van de naam Dwars door Brakel en vader van de gebroeders Stefaan en Johan die het Brakelse wandelfestival hebben uitgebouwd, is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn uitvaart vond plaats op 15 november in de dekenale kerk van Nederbrakel.

De oudere inwoners van Zegelsem hebben Jozef heel goed gekend. Hij was namelijk meer dan dertig jaar trouwe postbode in het dorp, waar hij o.a. de Leberg voor zijn rekening nam.

Hij stond in feite mee aan de wieg van de wandelclub van Brakel. Tientallen jaren was hij verantwoordelijke voor een controlepost van het jaarlijks wandelgebeuren en werd door de club bekroond met de titel van erelid Dwars door Brakel. Hij was ook twaalf jaar gemeenteraadslid voor CVP.

In 2007 vierde hij en zijn echtgenote Paula Maria Van Wijmeersch hun diamanten bruiloft.

In naam van de Zegelsemse bevolking bieden wij de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.

altIn een nieuwsbericht van begin 2007 hebben wij medegedeeld dat Broeder Andreas Karel Vanvlasselaer van het Monasterium Mariakluizen, op 9 januari 2007,op enkele dagen voor zijn 75ste verjaardag, overleden was. Broeder Andreas was, naast zijn geestelijke inzet voor zijn Kerk en de gemeenschap, een gevierd kunstenaar in velerlei disciplines en professor van St.-Lucas Gent.

Tijdens een plechtige viering op 26 oktober 2008 om 15 uur in de kapittelzaal van het Monasterium in Zegelsem werd hij in de Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk van België zalig verklaard.

Voor een gedetailleerd overzicht van het leven en het werk van de gevierde verwijzen wij graag naar een uitgebreid artikel in De Beiaard van 24 oktober 2008.

De 10de editie van de Kasseifeesten waren maar pas achter de rug en op maandag 20 oktober was heel Zegelsem-dorp opnieuw in feest. Alle inwoners van de hoofdstraten van het dorp waren er uitgenodigd in het volledig heringericht complex van de vroegere feestzaal Speermalie waar nu een spiksplinternieuw wokrestaurant feestelijk werd geopend. Ook de gemeentelijke overheid en nog tal van andere genodigden waren aanwezig. Allen werden er verwelkomd door atletisch dansende rode draken, begeleid door hels trommelgeroffel en spetterend vuurwerk.

De gasten konden zich naar hartelust tegoed doen aan allerhande lekkernijen gepresenteerd in buffetvorm, van voorgerechten tot desserten, vergezeld van wijnen en andere dranken. Het geheel werd opgeluisterd met heerlijke livemuziek.

Het nieuwe wokrestaurant is dagelijks open en biedt ruim plaats aan honderden gasten, in een warm decor. Het vormt een nieuwe aantrekkingsplaats voor het kasseidorp waar het, naast de bestaande horecazaken “In den Drijhaard”, “ Hof ter Teirlinck” en Hof Van de Putte” voor de gezellige opvang kan zorgen van de vele bezoekers van Zegelsem.

Voor info en reservaties kan men terecht op www.hjwok.be en op 055/30.38.08.

 
 

De 10de editie van de Kasseifeesten Zegelsem was opnieuw een schot in de roos: een gezellig dorpje in een unieke natuur, heerlijk weer, een prachtig programma, een puike organisatie en een massa volk… Wat kan een mens nog meer verlangen?

Het programma van de feesten was weer goed gevuld. Zaterdag 20.09 was er keuze tussen 3 wandelparcours door de Vlaamse Ardennen met in totaal 832 deelnemers. Die parcours telden 7, 15 en 22 km. Het vertrek en de aankomst waren voorzien in de basisschool van Zegelsem, gezellig ingericht met eet- en drankgelegenheid, en onderweg zorgden drie controleposten voor een aangename pauze.

De zondag werden de drie straten van de dorpskern volledig bezet door een heel uitgebreide rommel, - brocante- en antiekmarkt. In de Kerk en in het Buurthuis stonden 6 verschillende tentoonstellingen opgesteld die alle gratis konden worden bezocht, wat ook het geval was op zaterdag. Op de speelplaats en op het dorpsplein volgden de hele namiddag zonder onderbreking de optredens elkaar op: muziek, dans, circusacts… een boeiend spektakel voor jong en oud.

Uiteraard werd ook de inwendige mens niet vergeten. Doorlopend kon worden genoten van spijs en drank op de speelplaats van de school en op verscheidene terrasjes en stands in het dorp.

Tenslotte was er rond 18 u 30 voor de 10de maal de traditionele “Gouden Kasseisteenworp”.

Een warm proficiat aan het organiserend comité en al de medewerkers!

Binnenkort volgt op deze website een volledig en gedetailleerd verslag van de feesten met heel veel foto’s van het geheel en van elk van de activiteiten afzonderlijk. 

 

Deze postkaart werd ontworpen door Fernand DE TANT. Zij was enkel te verkrijgen in de winkel van Annie Gabriëls in het dorp van Zegelsem, maar na haar vroege overlijden is die winkel gesloten. De laatste exemplaren van het hebbeding kunnen enkel nog besteld worden via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heel binnenkort zal op deze site het volledig en gecommentarieerd programma van de Kasseifeesten Zegelsem worden gepubliceerd.

Nu reeds willen we langs deze weg een warme oproep doen naar de kandidaten Rommelmarkters om zich ten spoedigste in te schrijven. Die inschrijving geschiedt naar jaarlijkse gewoonte via het indienen van een inschrijvingsstrook en het betalen van een kleine waarborg (die op de feesten zelf wordt terugbetaald).

Alle nodige gegevens daaromtrent staan vermeld op het document in bijlage (klik hier). 

In september vorig jaar konden we vol fierheid melden dat onze website op twee jaar tijd meer dan 10.000 bezoekers had gekregen. Met nog veel meer trots kunnen we nu, slechts tien maanden verder, vaststellen dat de teller van onze bezoekers reeds de 20.000 heeft overschreden. Ons leespubliek stijgt dus exponentieel vlug.

We danken van harte al die geïnteresseerden voor hun bezoek. Van onze kant zullen we verder trachten deze site up-to-date te houden met nieuws en wetenswaardigheden over ons geliefd kasseidorpje ZEGELSEM.

 

 Zegelsem was twee windmolens rijk: de Rovorstmolen en de Tomveldmolen. De TOMVELDMOLEN is de molen uit het bekende werk “Maria Speermalie”(1940) van Herman TEIRLINCK. Over deze laatste molen (afgebroken in 1926) was weinig of niets bekend (ook niet in molenpublicaties).

Vooral op basis van de archieven van de familie ELEBAUT – die de laatste molenaar leverde – kan een deel van dat verleden worden gereconstrueerd met een blik op de tijd van de molenaars en de boeren die op hen een beroep deden. Fernand DE TANT en Mieke DE PRIJCK mochten heel wat oude documenten inkijken en bestuderen waaronder zelfs een aankoopakte en het nauwkeurig en ongeschonden dagboek van de laatste molenaar Victor ELEBAUT.

Het resultaat hiervan kan gelezen worden in het tijdschrift van de Heemkundige Kring TRIVERIUS, jaargang 38, nr 3 van juli 2008. Dit kan aangekocht worden voor de prijs van 4 euro in het Documentatie Centrum gelegen boven de Bibliotheek te Brakel, elke zondag tussen 10 en 12 uur. 

Eind juni betekent voor de leerlingen en de leerkrachten van de school tevens het einde van het schooljaar en het begin van een deugddoende vakantie. Het is weer goed geweest.

Dit werkjaar werd wel op een ietwat bijzondere manier afgesloten. De laatste dagen werd namelijk op de speelplaats een degelijk nieuw speeltuig gebouwd en feestelijk ingehuldigd. Het mag zeker gezien worden en het voldoet aan alle opgelegde normen op gebied van de veiligheid.

Zo’n speeltuig is echter heel duur maar gelukkig kon de school rekenen op een milde inbreng van het Comité Kasseifeesten Zegelsem dat één derde van de kostprijs voor zijn rekening nam. Het comité, dat zich volledig schaart achter de eigen dorpsschool, dankt bovendien hiermee de school voor het gebruik van haar infrastructuur voor de jaarlijkse Kasseifeesten.

Ook de samenstellers van deze site feliciteren de school bij de opstelling van dat nieuw speeltuig en wensen de leerlingen en hun leerkrachten een prettige vakantie toe.

Na die vakantie staat er de leerlingen en hun ouders opnieuw heel wat te wachten. Dat bewijst de schoolkalender 2008 – 09 die wij hierna graag voorstellen, met de groeten van het onderwijzend personeel.