Tijdens de laatste gemeenteraad werden een aantal punten goedgekeurd die in het bijzonder de inwoners van Zegelsem aanbelangen

Op de Haaghoek en in de Teirlinckstraat en Ursmarsstraat komen op verschillende plaatsen de voegen los waardoor de kasseien verzakken en breken. De gemeenteraad heeft nu zijn goedkeuring gegeven tot de aanstelling van een ontwerper voor de voorbereiding van het dossier met o.m. de aanvraag om een restauratiepremie aan de hogere overheid, aangezien het hier om geklasseerde wegen gaat.

In de loop van het jaar wordt ook de wegverharding aangepakt van de zijwegen van Leierwaarde naar nr. 29 en van Perreveld naar nr. 29 en naar nr. 19. Voor die laatste werken wordt zelfs overgestapt naar kasseien met boordstenen, als toegang naar het wandelparadijs van het Burreken. Op vraag van een raadslid heeft de schepen van openbare werken bovendien beloofd om in de loop van 2010 ook een aantal andere delen van het wegdek op Perreveld te vernieuwen.

Langs de Leierwaarde zullen eveneens 100 m nieuwe greppels worden aangebracht. Tijdens het vragenuurtje heeft de burgemeester ook geantwoord dat het water- en modderprobleem van de Leierwaarde naar de dorpskom verder wordt onderzocht en besproken in de hoop daar een definitieve oplossing voor te vinden.

Naar jaarlijkse traditie was er in de Zegelsemse parochiekerk opnieuw een H. Kerstnachtmis voorzien. De vele aanwezigen werden door Pastoor Bracke met een eenvoudige dienst maar toch warm onthaald in het gezellig kerkje.

Na de mis werd dan op het dorpsplein de rest van de traditie in eer gehouden. Alle aanwezigen werden er getrakteerd op heerlijke glühwein, zoals vorig jaar gezamenlijk aangeboden door “Voeding Annie” en “Den Drijhaard”.

Er werd nog heel wat gekeuveld, bij deze unieke gelegenheid voor het uitwisselen van de eindejaarswensen onder de dorpsgenoten.

Op 23 november was het exact 40 jaar geleden dat Annie Gabriëls in het dorp van Zegelsem de winkel overnam van haar ouders.

Oude postkaart van het dorpsplein met, naast Den Drijhaard, het pand van de familie Gabriëls, zoals het was tot 1921.

De familie van “Ververs” Gabriëls kan niet worden weggedacht uit onze dorpsgeschiedenis. De grootouders van Annie, Victor en Camilla Gabriëls – Hoeckman, kochten in 1913 het pand naast Den Dijhaard en vestigden aldaar links hun winkel voor verf en voeding en rechts een café. Victor was verver en gaf zijn stielkennis door aan zijn zoon Louis, die schildersschool had gevolgd en die er samen met echtgenote Germaine Browaeys verder bleef wonen.

Gebouw zoals het werd aangepast in 1921

De laagbouw van toen werd in 1921 vervangen door een gebouw met volle verdieping. In 1950 werd het café gesloten en werd de verfwinkel aldaar ondergebracht. Links bleef de voedingswinkel. In 1968 werd de gevel verder aangepast en nam Annie de winkels over.

Intussen werd ook de stielkennis van Louis doorgegeven aan zijn zoons Leon en Robert, die ook schilderschool hadden gelopen en die na het overlijden van hun vader vanaf datzelfde jaar 1968 de ververszaak volledig runden.

Toen Annie de winkels overnam waren de supermarkten nog veraf. De buurtwinkels - waar zowat alle courante zaken konden aangeschaft worden - waren de draaischijf van het dorpsleven. Er waren toen nog meerdere winkeluitbaatsters in het dorp, maar geleidelijk bleef “Ververs” Annie als enige over. Met de veralgemening van het autobezit werden ook de dorpsbewoners meer en meer naar grote winkelcentra gelokt.

Maar ondanks alles bleef de buurtwinkel van Annie verder fungeren. Annie had steeds alles dicht bij de hand en stond steeds klaar om aan ieders nood te voldoen. Het sociaal karakter van de buurtwinkel mag ook niet worden onderschat. Het was en is, minstens evenzeer als het dorpscafé, de ontmoetingsplaats bij uitstek van de dorpsbewoners. Niet te verwonderen dat voor het meest recente nieuws je bij Annie moet zijn.

Recente foto’s van buurtwinkel Voeding Annie, genomen door kunstfotografe Ellen Hoebeke.

Annie denkt ook nog niet aan stoppen. Vriendelijk en gedienstig blijft zij verder actief in haar winkel en daarbuiten. En haar omgeving weet dat maar al te best. De pastoor en de parochie , de school, de verenigingen,… jan en alleman weten dat Annie altijd te bereiken is en altijd bereid is om een handje toe te steken.

Ook het Comité Kasseifeesten weet dat. Annie is uiteraard lid van dat comité (ze was trouwens één van de belangrijkste aanstokers voor de eerste Kasseifeesten van 1999). Op zaterdag 19 december werd zij daarom door de mede-bestuursleden in de bloemetjes gezet naar aanleiding van die 40 jaar uitbating van “Voeding Annie”.

Ook de samenstellers van deze website, die geregeld kunnen putten uit de enorme bron van “geschiedkundige” gegevens die zij bezit, sluiten zich aan bij de dank - en sympathie –betuigingen aan het adres van Annie. Met alle dorpsbewoners hopen zij samen nog vele jaren te kunnen genieten van het echte sociaal buurtleven in het kasseidorp Zegelsem.

Jozef Coesens, de bedenker van de naam Dwars door Brakel en vader van de gebroeders Stefaan en Johan die het Brakelse wandelfestival hebben uitgebouwd, is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn uitvaart vond plaats op 15 november in de dekenale kerk van Nederbrakel.

De oudere inwoners van Zegelsem hebben Jozef heel goed gekend. Hij was namelijk meer dan dertig jaar trouwe postbode in het dorp, waar hij o.a. de Leberg voor zijn rekening nam.

Hij stond in feite mee aan de wieg van de wandelclub van Brakel. Tientallen jaren was hij verantwoordelijke voor een controlepost van het jaarlijks wandelgebeuren en werd door de club bekroond met de titel van erelid Dwars door Brakel. Hij was ook twaalf jaar gemeenteraadslid voor CVP.

In 2007 vierde hij en zijn echtgenote Paula Maria Van Wijmeersch hun diamanten bruiloft.

In naam van de Zegelsemse bevolking bieden wij de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.

altIn een nieuwsbericht van begin 2007 hebben wij medegedeeld dat Broeder Andreas Karel Vanvlasselaer van het Monasterium Mariakluizen, op 9 januari 2007,op enkele dagen voor zijn 75ste verjaardag, overleden was. Broeder Andreas was, naast zijn geestelijke inzet voor zijn Kerk en de gemeenschap, een gevierd kunstenaar in velerlei disciplines en professor van St.-Lucas Gent.

Tijdens een plechtige viering op 26 oktober 2008 om 15 uur in de kapittelzaal van het Monasterium in Zegelsem werd hij in de Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk van België zalig verklaard.

Voor een gedetailleerd overzicht van het leven en het werk van de gevierde verwijzen wij graag naar een uitgebreid artikel in De Beiaard van 24 oktober 2008.

De 10de editie van de Kasseifeesten waren maar pas achter de rug en op maandag 20 oktober was heel Zegelsem-dorp opnieuw in feest. Alle inwoners van de hoofdstraten van het dorp waren er uitgenodigd in het volledig heringericht complex van de vroegere feestzaal Speermalie waar nu een spiksplinternieuw wokrestaurant feestelijk werd geopend. Ook de gemeentelijke overheid en nog tal van andere genodigden waren aanwezig. Allen werden er verwelkomd door atletisch dansende rode draken, begeleid door hels trommelgeroffel en spetterend vuurwerk.

De gasten konden zich naar hartelust tegoed doen aan allerhande lekkernijen gepresenteerd in buffetvorm, van voorgerechten tot desserten, vergezeld van wijnen en andere dranken. Het geheel werd opgeluisterd met heerlijke livemuziek.

Het nieuwe wokrestaurant is dagelijks open en biedt ruim plaats aan honderden gasten, in een warm decor. Het vormt een nieuwe aantrekkingsplaats voor het kasseidorp waar het, naast de bestaande horecazaken “In den Drijhaard”, “ Hof ter Teirlinck” en Hof Van de Putte” voor de gezellige opvang kan zorgen van de vele bezoekers van Zegelsem.

Voor info en reservaties kan men terecht op www.hjwok.be en op 055/30.38.08.

 
 

De 10de editie van de Kasseifeesten Zegelsem was opnieuw een schot in de roos: een gezellig dorpje in een unieke natuur, heerlijk weer, een prachtig programma, een puike organisatie en een massa volk… Wat kan een mens nog meer verlangen?

Het programma van de feesten was weer goed gevuld. Zaterdag 20.09 was er keuze tussen 3 wandelparcours door de Vlaamse Ardennen met in totaal 832 deelnemers. Die parcours telden 7, 15 en 22 km. Het vertrek en de aankomst waren voorzien in de basisschool van Zegelsem, gezellig ingericht met eet- en drankgelegenheid, en onderweg zorgden drie controleposten voor een aangename pauze.

De zondag werden de drie straten van de dorpskern volledig bezet door een heel uitgebreide rommel, - brocante- en antiekmarkt. In de Kerk en in het Buurthuis stonden 6 verschillende tentoonstellingen opgesteld die alle gratis konden worden bezocht, wat ook het geval was op zaterdag. Op de speelplaats en op het dorpsplein volgden de hele namiddag zonder onderbreking de optredens elkaar op: muziek, dans, circusacts… een boeiend spektakel voor jong en oud.

Uiteraard werd ook de inwendige mens niet vergeten. Doorlopend kon worden genoten van spijs en drank op de speelplaats van de school en op verscheidene terrasjes en stands in het dorp.

Tenslotte was er rond 18 u 30 voor de 10de maal de traditionele “Gouden Kasseisteenworp”.

Een warm proficiat aan het organiserend comité en al de medewerkers!

Binnenkort volgt op deze website een volledig en gedetailleerd verslag van de feesten met heel veel foto’s van het geheel en van elk van de activiteiten afzonderlijk. 

 

Deze postkaart werd ontworpen door Fernand DE TANT. Zij was enkel te verkrijgen in de winkel van Annie Gabriëls in het dorp van Zegelsem, maar na haar vroege overlijden is die winkel gesloten. De laatste exemplaren van het hebbeding kunnen enkel nog besteld worden via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heel binnenkort zal op deze site het volledig en gecommentarieerd programma van de Kasseifeesten Zegelsem worden gepubliceerd.

Nu reeds willen we langs deze weg een warme oproep doen naar de kandidaten Rommelmarkters om zich ten spoedigste in te schrijven. Die inschrijving geschiedt naar jaarlijkse gewoonte via het indienen van een inschrijvingsstrook en het betalen van een kleine waarborg (die op de feesten zelf wordt terugbetaald).

Alle nodige gegevens daaromtrent staan vermeld op het document in bijlage (klik hier). 

In september vorig jaar konden we vol fierheid melden dat onze website op twee jaar tijd meer dan 10.000 bezoekers had gekregen. Met nog veel meer trots kunnen we nu, slechts tien maanden verder, vaststellen dat de teller van onze bezoekers reeds de 20.000 heeft overschreden. Ons leespubliek stijgt dus exponentieel vlug.

We danken van harte al die geïnteresseerden voor hun bezoek. Van onze kant zullen we verder trachten deze site up-to-date te houden met nieuws en wetenswaardigheden over ons geliefd kasseidorpje ZEGELSEM.