Een nieuwe postkaart:

 

Fernand DE TANT, samensteller van deze site, heeft een nieuwe postkaart van Zegelsem ontworpen en die laten drukken op een beperkte oplage. Oordeel zelf wat U ervan denkt. Bedoeling is een bijkomende promotie te verzorgen van ons kasseidorp en een blijvend aandenken te vormen voor de vele bezoekers aan het dorp, vooral tijdens de Kasseifeesten en op de Kasseidorptocht, maar ook voor de wandelaars en fietsers die ons gezellig dorpje en de prachtige omgeving binnen de Vlaamse Ardennen aandoen in de loop van het hele jaar. De postkaart staat afgebeeld op de startpagina van deze site.

De postkaart is uiteraard te koop tijdens de Kasseifeesten van 15 en 16 september 2007 maar kan ook daarbuiten worden verkregen bij Voeding Annie (GABRIËLS), St.-Ursmarsstraat 29 te Zegelsem (Brakel) (tel.055/45.53.82).

Bierviltje:

Ter gelegenheid van de Kasseifeesten van 15 en 16 september 2007 werd door het Comité Kasseifeesten ook een gelegenheidsbierviltje ontworpen en gedrukt, eveneens in beperkte oplage.

Het is niet te verwonderen als men weet dat juist op die feesten een tentoonstelling wordt georganiseerd van een grote verzameling bierviltjes. Luc Romeyns heeft de mooiste exemplaren van zijn verzameling klaar om ze te tonen aan de bezoekers van de Feesten. De grootste zaal van het Buurthuis is voor die verzameling voorbehouden. Zeker een bezoekje waard.

En zoals de andere tentoonstellingen op de feesten (nieuwjaars-en wenskaarten, 50 jaar buurthuis, kunst op eieren, beeldhouwwerken, pergamano, miniaturen op nagelkoppen en fotografie) en alle animatie, is ook voor deze tentoonstelling de toegang gratis.  

In feite beslaan de voorbereidingen van de Kasseifeesten Zegelsem het hele jaar. De ene editie is maar pas afgesloten of de andere staat reeds in de steigers. Maar die voorbereidingen worden intenser naarmate de feesten naderen. ‘t Is dan ook te begrijpen dat vooral de laatste weken het heel druk wordt.

 

Alle comitéleden en een hele ploeg medewerkers zetten hun beste beentje voor: voorbereiding van de wandeltochten, optrekken van de grote tent en de bier- en eettenten, aanbrengen van het materiaal en inrichting van de speelplaats en de andere biertenten en controleposten , bouw van het podium, klaarzetten van de tentoonstellingen in kerk en buurthuis, organisatie van de rommelmarkt, klaarzetten van de kassa’s, … veel te veel om op te sommen…

En ook de gemeente Brakel draagt haar steentje bij. De hele week voor de feesten zijn verscheidene gemeentewerklieden heel actief in het dorp. Alle beplanting in het dorp, langs de straten, de kerk, het kerkhof en het buurthuis krijgt een laatste beurt. Dit jaar worden zelfs de kasseien opgeknapt: Met de gasbrander wordt het groen verbrand dat tussen de kasseien groeit. Een heel intensief werkje dat in de plaats komt van eventueel sproeien, wat niet meer mag ter bescherming van de natuur. Alles met één doel: het Kasseidorp Zegelsem moet zaterdag en zondag mooi zijn.

Het Comité Kasseifeesten, dat weer een heel uitgebreid programma aanbiedt (zie daarvoor de rubriek Kasseiefeesten 2007), en alle medewerkers doen er dus alles aan om het de bezoekers van de Kasseifeesten zo aangenaam mogelijk te maken. En hopelijk zijn ook de weergoden ons weer gunstig gezind.

De vele duizenden bezoekers zullen er heel welkom zijn. 

Op de Vlaamse Feestdag 11 juli 2007 verloor Deftinge reeds de tweede zuster afkomstig uit het in 2006 opgedoekte Klooster van Zegelsem.

 

Zuster Anna werd als Jozefa Van Goethem in Temse geboren op 13 juli 1933. Zij studeerde voor lagere onderwijzeres en trad in september 1952, ondermeer naar het voorbeeld van haar zuster Bertha, in de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge, waar zij gewijd werd op 19 maart 1954.

Zuster Anna stond van 1954 tot 1961 voor de klas in Welle, van 1961 tot 1962 in Bissegem en van 1962 tot 1968 in Deftinge. Vervolgens was zij werkzaam van 1968 tot 1988 als missiezuster in Bwamanda ( Kongo), eveneens in het onderwijs, als leerkracht en directrice.

In 1989 kwam ze het klooster vervoegen in Zegelsem, waar ze zich in eerste instantie vooral bezighield met het beheer van het rusthuis. Toen moeder Bertina (haar eigen zuster Bertha) om gezondheidsredenen in 1992 naar het moederklooster in Deftinge trok, werd Zuster Anna de nieuwe Moeder Overste van Zegelsem.

Spijtig heeft zij het moeten meemaken dat geleidelijk het aantal medezusters in Zegelsem daalde, dat het rusthuis werd overgedragen aan Roborst, dat alle bewoners van het rusthuis verhuisden en dat uiteindelijk de kloostergemeenschap in Zegelsem afzonderlijk niet meer leefbaar was. Zo is zij samen met haar drie medezusters in november 2006 naar Deftinge gemuteerd.

Intussen werd zij getroffen door een ernstige ziekte die haar gezondheid fel ondermijnde. Toch hield ze zich verder kranig. Zij bleef tijdens heel haar verblijf in Zegelsem actief in de parochie en het zangkoor en bleef steeds de steun voor de dorpsschool. Ook voor leute en plezier op de school- en parochiefeesten stond ze steeds op de eerste rij.

Zuster Anna had nog gehoopt haar laatste levensjaren te kunnen doorbrengen in Temse, dicht bij haar familie, maar de ziekte heeft daar anders over beslist. Op 11 juli 2007 werd zij definitief geroepen door de Heer die ze een leven lang heeft gediend.  

Na een aantal perikelen die voor vertraging hadden gezorgd, had het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 26 maart 2007 medegedeeld dat de werken voor het herleggen van de Perlinckbeek ter hoogte van de Teirlinckstraat zouden uitgevoerd worden tussen half april en juli. Met genoegen kunnen we vaststellen dat die laatste timing werd gehaald. Op 12 juli waren de werken beëindigd.

 

De Werken aan de Perlinckbeek

Die werken waren nochtans niet van de kleinste. De Teirlinckstraat werd gedeeltelijk en de Holweg werd geheel opgebroken en uitgegraven om nieuwe betonnen kanalen in onder te brengen en een paar betonnen bunkers waren nodig om die kanalen met elkaar te verbinden. Nadien ging alles weer dicht en werd het wegdek hersteld, kasseistenen in de Teirlinckstraat en asfalt in de Holweg. Het resultaat mag gezien worden.

De nieuwe toestand

Spijtig dat tijdens die werken – waarschijnlijk tengevolge van een onachtzaamheid van de aannemer – op 12 mei een nieuwe overstroming de eigendom van de familie Bourdeaud’hui (voor de 3de maal in twee jaar) heeft getroffen. Weer mocht de brandweer uitrukken om de waterellende in het werkhuis te bestrijden. De loop van de beek was tijdelijk afgestopt; een hevige regenbui boven Zegelsem; en een slecht opgestelde kraan die de water- en modderstroom van de Holweg gewoon de werkplaats van de firma Bourdeaud’hui binnenloodste. Gelukkig viel de schade ditmaal al bij al nog mee.

De laatste waterellende

Wij hopen nu, samen met de familie Bourdeaud’hui, dat alle waterellende nu definitief tot het verleden behoort. Met dank aan de gemeente.  

FC Zegelsem heeft het voorbije seizoen een prachtprestatie geleverd. De voetbalclub heeft de kampioenstitel behaald in vierde provinciale en promoveert naar derde provinciale. De ploeg werd daarom eind verleden maand ontvangen op het gemeentehuis.

 

Ook vanwege de samenstellers van de website www.zegelsem.be een warm proficiat aan de spelers, trainer(s), bestuur en supporters van de club.

Wij wensen de club evenveel succes in de nieuwe reeks ! Hetzelfde succes ook gewenst aan alle andere geledingen van de club.  

 

“Juffrouw Elza” Rousseau is op 17 mei 2007 overleden te Brakel. Zij was in haar actief leven jarenlang een “monument” in het dorpsonderwijs in Zegelsem.

Geboren op 24 oktober 1915 groeide Elza op in Nederbrakel op de Valkenberg. Zij behaalde op 13 juni 1934 met onderscheiding haar diploma van “lagere onderwijzeres” aan de Normaalschool te Sint-Amandsberg.

Buiten een paar korte perioden in Erembodegem, Nederbrakel, Parike en Baasrode, stond Juffrouw Elza voor de klas in Nederzwalm (ongeveer 8 jaar) en vooral in Zegelsem (meer dan 25 jaar). Intussen was ze sociaal sterk geëngageerd, naar het voorbeeld van Mgr. Cardijn, eerst bij de Kajotsters en later bij KAV, COV en OKRA.

Op 1 december 1974 werd ze definitief op rust gesteld. Met een flinke gezondheid heeft ze nog vele jaren kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Haar gekende klare geest en haar krachtige persoonlijkheid bleven intact. Pas in november 2005 verliet ze haar eigen woning om haar intrek te nemen in het rusthuis van Opbrakel, waar ze een voorbeeld, een voortrekster en een spreekbuis was voor de andere bewoners, waar iedereen naar opkeek.

Een plotse hevige hersenbloeding heeft haar echter geveld en op Hemelvaartdag heeft de Heer haar definitief tot zich geroepen.

De jonge Juffrouw Elza, voor de klas in Zegelsem.  

 

Dit jaar gaat de 9de editie door van de Kasseifeesten Zegelsem tijdens het weekend van 15 en 16 september 2007.

Ook nu wordt op zaterdag 15 september opnieuw een uitgebreide Rommel-, brocante- en antiekmarkt georganiseerd in het dorp van Zegelsem.

Voor meer inlichtingen en inschrijving: klik hier.  

 

 

KWB- Zegelsem nodigt alle leden en niet-leden uit voor haar “Dropping onder satelieten” van zaterdag 26 mei 2007.

 

Voor meer inlichtingen en inschrijving: klik hier.  

 

 

Exact 50 jaar geleden was er op 19 mei 1957 de “Plechtige Inhuldiging van ons nieuw Gemeentehuis”, dat na de fusie reeds vele jaren dienst doet als Zegelsems “Buurthuis”. Een ideale gelegenheid dus voor een tentoonstelling omtrent dat - en ook het vorige - gemeentehuis.

 

We beschikken reeds over een aantal foto’s omtrent :

- de eerste steenlegging en

- de inhuldiging, die gepaard ging met een kleine stoet.

Voorlopig is dit nog onvoldoende voor een tentoonstelling. Met jullie medewerking komen er zeker en vast nog foto’s en/of krantenknipsels boven water. Ook ander beeldmateriaal van activiteiten IN en ROND het Gemeentehuis zoals: trouw, familieontvangsten ….enz. zijn zeer welkom. Ook het oude (afgebrande) gemeentehuis en het vroeger tijdelijk gemeentehuis rechtover de pastorie mogen niet ontbreken. Zoek zelf in de oude doos of vraag het aan ouders, grootouders, buren enz.

Indien er voldoende respons is op onze vraag, plannen wij hieromtrent een tentoonstelling op de Kasseifeesten 2007. De foto’s i.v.m. de inhuldiging van Burgemeester De Breyne kwamen reeds aan bod op een vorige tentoonstelling.

Wie over documentatie of gegevens beschikt kan (zo vlug mogelijk) contact nemen met Mieke De Prijck op 055/42.40.00 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle documentatie wordt dan zo snel mogelijk netjes verwerkt en ongeschonden terugbezorgd. Met veel dank bij voorbaat.  

Zegelsem beschikt – meestal onopgemerkt – over een aantal overblijfselen uit het verleden die soms heel wat vertellen over de vroegere samenleving.

 

WASPLAATS VOOR SCHAPENWOL (Nieuwe ontdekking).

Een paar dagen geleden heeft Marc SPRANGERS uit de Haaghoek – die zelf zijn verhaal vernam van zijn vroegere buur Petrus DE VOS (°1905) - ons een stenen wasplaats getoond, verborgen onder het struikgewas dat de Perlinckbeek overgroeit op enkele meters van de Keiweg.

Die wasplaats werd vlak gemetseld IN de Perlinckbeek, heeft een totale oppervlakte van enkele vierkante meter en is afgezoomd met een natuurstenen boord die in feite een kleine waterval vormt in de beek. Buiten de regenperiodes ligt die wastafel op enkele centimeters onder het waterniveau. Destijds waren er van op de oever een aantal aarden trapjes voorhanden om gemakkelijk af te dalen, maar de natuur heeft die reeds weggespoeld.

Hier kwamen vele jaren geleden de kleine boeren uit de omgeving, die veelal beschikten over enkele schapen, hun wol wassen.

De wastafel zelf is moeilijk op te merken aangezien, buiten het struikgewas, ook een dun modderlaagje het geheel mooi verstopt. (Om ze te kunnen fotograferen was eerst wat borstelwerk vereist). Maar het valt op dat ze nog zo goed is bewaard. De jarenlange waterstroom heeft de constructie echt weinig aangevreten.

De stenen van deze wasplaats vormen dus een blijvende herinnering aan het echte leven in en rond het dorp van Zegelsem.

 

ROEPSTEEN.

 

Zo ook ligt op het kerkhof, naast de kerkmuur op enkele meters van de portaaldeur een uiterlijk nietszeggende steen. Geen inscripties, geen versierselen en – spijtig genoeg – geen ingebouwde installatie voor geluidsopnamen.

Tot voor een paar jaar lag die steen op het pleintje voor de kerkhofmuur. Enkel de oudere dorpsgenoten konden ons vertellen dat het hier om de “ROEPSTEEN” gaat. In de tijd vóór de dagbladen, vóór radio en tv, vóór internet,… werden namelijk van op die steen geregeld de activiteiten aangekondigd en de belangrijke mededelingen verkondigd aan de Zegelsemse bevolking. Hoeveel tijd die steen in gebruik is geweest kan moeilijk worden achterhaald maar blijkbaar HEEL lang.

En naar de inhoud en de manier van die aankondigingen kunnen we alleen maar gissen, want over die geluidsopnamen beschikken wij dus niet.

Bij de (kassei-)werken in Zegelsem heeft de gemeente, op vraag van enkele dorpsbewoners, die steen gered van overdracht naar het stort. Hij werd daarom verplaatst naar zijn huidige rustplaats. Een stille getuige van een rijk verleden!