Tijdens de laatste gemeenteraad werden een aantal punten goedgekeurd die in het bijzonder de inwoners van Zegelsem aanbelangen

Op de Haaghoek en in de Teirlinckstraat en Ursmarsstraat komen op verschillende plaatsen de voegen los waardoor de kasseien verzakken en breken. De gemeenteraad heeft nu zijn goedkeuring gegeven tot de aanstelling van een ontwerper voor de voorbereiding van het dossier met o.m. de aanvraag om een restauratiepremie aan de hogere overheid, aangezien het hier om geklasseerde wegen gaat.

In de loop van het jaar wordt ook de wegverharding aangepakt van de zijwegen van Leierwaarde naar nr. 29 en van Perreveld naar nr. 29 en naar nr. 19. Voor die laatste werken wordt zelfs overgestapt naar kasseien met boordstenen, als toegang naar het wandelparadijs van het Burreken. Op vraag van een raadslid heeft de schepen van openbare werken bovendien beloofd om in de loop van 2010 ook een aantal andere delen van het wegdek op Perreveld te vernieuwen.

Langs de Leierwaarde zullen eveneens 100 m nieuwe greppels worden aangebracht. Tijdens het vragenuurtje heeft de burgemeester ook geantwoord dat het water- en modderprobleem van de Leierwaarde naar de dorpskom verder wordt onderzocht en besproken in de hoop daar een definitieve oplossing voor te vinden.