Op 23 november was het exact 40 jaar geleden dat Annie Gabriëls in het dorp van Zegelsem de winkel overnam van haar ouders.

Oude postkaart van het dorpsplein met, naast Den Drijhaard, het pand van de familie Gabriëls, zoals het was tot 1921.

De familie van “Ververs” Gabriëls kan niet worden weggedacht uit onze dorpsgeschiedenis. De grootouders van Annie, Victor en Camilla Gabriëls – Hoeckman, kochten in 1913 het pand naast Den Dijhaard en vestigden aldaar links hun winkel voor verf en voeding en rechts een café. Victor was verver en gaf zijn stielkennis door aan zijn zoon Louis, die schildersschool had gevolgd en die er samen met echtgenote Germaine Browaeys verder bleef wonen.

Gebouw zoals het werd aangepast in 1921

De laagbouw van toen werd in 1921 vervangen door een gebouw met volle verdieping. In 1950 werd het café gesloten en werd de verfwinkel aldaar ondergebracht. Links bleef de voedingswinkel. In 1968 werd de gevel verder aangepast en nam Annie de winkels over.

Intussen werd ook de stielkennis van Louis doorgegeven aan zijn zoons Leon en Robert, die ook schilderschool hadden gelopen en die na het overlijden van hun vader vanaf datzelfde jaar 1968 de ververszaak volledig runden.

Toen Annie de winkels overnam waren de supermarkten nog veraf. De buurtwinkels - waar zowat alle courante zaken konden aangeschaft worden - waren de draaischijf van het dorpsleven. Er waren toen nog meerdere winkeluitbaatsters in het dorp, maar geleidelijk bleef “Ververs” Annie als enige over. Met de veralgemening van het autobezit werden ook de dorpsbewoners meer en meer naar grote winkelcentra gelokt.

Maar ondanks alles bleef de buurtwinkel van Annie verder fungeren. Annie had steeds alles dicht bij de hand en stond steeds klaar om aan ieders nood te voldoen. Het sociaal karakter van de buurtwinkel mag ook niet worden onderschat. Het was en is, minstens evenzeer als het dorpscafé, de ontmoetingsplaats bij uitstek van de dorpsbewoners. Niet te verwonderen dat voor het meest recente nieuws je bij Annie moet zijn.

Recente foto’s van buurtwinkel Voeding Annie, genomen door kunstfotografe Ellen Hoebeke.

Annie denkt ook nog niet aan stoppen. Vriendelijk en gedienstig blijft zij verder actief in haar winkel en daarbuiten. En haar omgeving weet dat maar al te best. De pastoor en de parochie , de school, de verenigingen,… jan en alleman weten dat Annie altijd te bereiken is en altijd bereid is om een handje toe te steken.

Ook het Comité Kasseifeesten weet dat. Annie is uiteraard lid van dat comité (ze was trouwens één van de belangrijkste aanstokers voor de eerste Kasseifeesten van 1999). Op zaterdag 19 december werd zij daarom door de mede-bestuursleden in de bloemetjes gezet naar aanleiding van die 40 jaar uitbating van “Voeding Annie”.

Ook de samenstellers van deze website, die geregeld kunnen putten uit de enorme bron van “geschiedkundige” gegevens die zij bezit, sluiten zich aan bij de dank - en sympathie –betuigingen aan het adres van Annie. Met alle dorpsbewoners hopen zij samen nog vele jaren te kunnen genieten van het echte sociaal buurtleven in het kasseidorp Zegelsem.