Een tijdje geleden werd het schuilhuisje langs de Oudenaardsestraat, aan de halte Teirlinckstraat door een wagen of vrachtwagen weggemaaid en tot schroot herleid.
 
In afwachting van het einde van het onderzoek door de politie en de juridische afhandeling van dat ongeval werd door de gemeenteraad in vergadering van 9 november ll. wel reeds beslist om voor de vervanging te zorgen. De keuze viel op een gesubsidieerd exemplaar van de lijn dat voor 25 procent door de gemeente bekostigd wordt (nl. 1.336,75 EUR). De plaatsing zelf zal wel nog een tijdje op zich laten wachten daar vooraf nog een begrotingswijziging nodig is.
 
De veroorzaker van het ongeval of zijn verzekeraar zullen wel worden aangesproken voor de terugvordering van die kost.