Bart De Wael uit Everbeek-Boven is door de Zegelsemenaren zeer goed gekend als de rechterarm van de laatst residerende pastoor André Bracke. Bart hielp als orgelist niet enkel muzikaal heel wat vieringen in de kerk opluisteren maar hij was ook regelmatig de chauffeur van E.H. Bracke.

Van een persoonlijk cadeau bij zijn diakenwijding wou Bart niet weten. Vrienden en kennissen konden een financieel steentje bijdragen tot de restauratie van het sterk vervallen Maria beeld in zijn parochiekerk Everbeek-Boven. En dat dit een goed idee was bleek later, toen Bart een belangrijke cheque in ontvangst mocht nemen. Enkele maanden later stond het volledig gerestaureerde beeld in al zijn glorie te pronken in de kerk van Everbeek-Boven.

 

Op zondag 13 oktober hield de parochiegemeenschap van Brakel een dankviering voor de Diakenwijding van Bart en op die manier konden ook heel wat Brakelaars hem persoonlijk feliciteren tijdens de daarop volgende receptie.