We mogen ons gelukkig prijzen dat de dienst Onroerend Erfgoed een tomografisch onderzoek eiste naar de toestand van de lindebomen op het beschermd dorpszicht van Zegelsem.
 
Midden 2013 wou de gemeente af van de “zieke” lindebomen – nadat een vallende tak een geparkeerde wagen beschadigde – maar experts terzake beslisten er anders over. Gelukkig maar, want pas in de herfst van 1995 werden nog 3 van de vijf linden afgezaagd door André De Clercq uit Zegelsem. Die drie linden waren rot, de 2 anderen niet. De rotte bomen werden toen vervangen door zo groot mogelijke exemplaren die ondertussen uitgegroeid zijn tot mooie volwaardige lindebomen die weerom een perfect geheel vormen met de oudere bomen.
 
In Het Nieuwsblad (29.6.2013) en De Beiaard (5.7.2013) lazen we het volgende: Na de schadeclaim stelde de gemeente een boomchirurg aan die verklaarde dat de bomen rot waren en diende de gemeente een aanvraag in tot het vellen van de bomen. Maar omdat de bomen tot een beschermd dorpsgezicht behoren eiste de dienst Onroerend Erfgoed nu een tomografisch onderzoek.
 
“Dergelijk onderzoek werkt met geluidsgolven” verklaarde Guy Ketels van PAN Boombeheer, die de snoeiwerken voor zijn rekening nam. “Via die geluidsgolven kunnen we holtes of zwakke plekken in het hout detecteren. Dat bleek voor deze bomen best mee te vallen. Een boom blijft stevig zolang hij over een derde van het hout beschikt. Je kan dit vergelijken met een metalen buis. Een holle buis is steviger dan een volle metalen buis. Dit betekent dat de bomen nu steviger zijn. Met een degelijk onderhoud reduceren we de zware takken en halen we de dode takken weg. De bomen volledig snoeien zou nefast zijn, een boom beweegt in de wind op basis van zijn volume. Dat volume teveel aantasten, zorgt voor een negatief effect. Het is beter om de boom zelf zijn werk te laten doen.”
 
Dank zij die grondige expertise en het vakkundig werk werd de veiligheid hersteld onder en rond de bomen en bleef het dorpszicht toch intact. Hopelijk gaan onze “eeuwenoude linden” nog  een nieuwe eeuwigheid mee…!