De commentaren achteraf in de pers waren eensluidend POSITIEF.

2014 09 21 Het Nieuwsblad

2014 09 22 tBrakelt

2014 09 23 Het Nieuwsblad

2014 09 23 tBrakelt

2014 09 26 De Beiaard

2014 09 26 tBrakelt

2014 10 01 A Kerk en Leven

2014 10 01 B Kerk en Leven