In de loop van 2014 was er in Brakel heel wat te doen omtrent de heldendaad van Lydie Marroyen uit Zegelsem die op 10 november 1918, op gevaar van haar eigen leven, doorheen de Duitse vuurlijn liep om de Engelse bevrijdingstroepen te waarschuwen voor de hinderlaag die tegen hen was opgesteld onder de toen nog bestaande “Tomveldmolen”. De Engelse troepen konden zo, zonder verlies van eigen manschappen, de Duitse linie ontmantelen en Zegelsem werd bevrijd. De zoon van de luitenant Henri Walter Side, die de Engelse troepen aanvoerde, werd op 24 april 2014 ontvangen op het gemeentehuis en de Zegelsemse “heldin” werd toen postuum in de bloemen gezet. Ook op deze website werd op 10 mei 2014 een artikel gewijd aan die heldendaad.

 

Ter ere van onze heldin werd de Kasseidorptocht van 2014 omgedoopt tot “Heldinwandeling”. De wandelaars stapten langs de bewuste plek. Daar stond een herinneringsbord opgesteld en aan alle deelnemers werd een herinneringskaartje overhandigd met daarop de beeltenis van de heldin en de Engelse luitenant.

  

 

De wandeling zelf was opnieuw erkend door de algemene wandelorganisatie Aktivia als een A*-organisatie. Ze bestond uit 3 lussen, met onder meer een doortocht door het prachtig natuurgebied “Burreken”. In totaal 18,7 km, uitgewerkt door “Op Stap Zwalm”.

  

 

Het weer, vooral in de voormiddag, viel echter tegen, maar ondanks alles kwamen er toch nog 307 moedige deelnemers opdagen.