De weide, schuin over de pastorie werd dit jaar ingenomen door een kolonne oude legervoertuigen die heel wat kijklustigen aantrok.