Het was weer heel goed geweest. De dertiende uitgave van de Kasseifeesten Zegelsem bracht zeker geen ongeluk. Kalm weer, veel volk en een puike organisatie Alle bezoekers waren heel tevreden.
 
Het heeft echter opnieuw heel wat zweet gekost. Het Comité heeft maandenlang gewerkt aan de voorbereiding van een degelijk en gevarieerd programma. Het Comité kon bovendien opnieuw rekenen op een massa medewerkers vóór, tijdens en na de feesten…vóór maar evenzeer achter de schermen.
 
Voorzitster Ingrid Viane heeft in haar slotwoord bovenop de kerkhofmuur al die mensen bedankt voor hun inzet en hun steun. En terecht. Op de foto’s gepubliceerd in de vorige rubrieken van dit verslag zien we reeds veel van die medewerkers aan het werk. Als hulde voor al dat werk geven we hier nog wat aanvullende beelden waarop ook andere werkers staan afgebeeld. Waarschijnlijk ontbreken op die beelden nog een aantal onder hen. Maar ook zij verdienen alle lof.
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
 
Ook wij, als verantwoordelijken voor de website www.zegelsem.be, sluiten ons graag aan bij die dank en die hulde. Wij feliciteren het Comité en al die medewerkers voor hun prestaties en het resultaat. En bij die dank willen we ook graag de volgende mensen en instanties betrekken:
 
- E.H. Pastoor Bracke en de directie en de leerkrachten van de basisschool Het Groene Lilare voor het ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur,
- Alle dorpsbewoners van Zegelsem,
- Het gemeentebestuur en de politie van Brakel, VVV en Toerisme Brakel,
- Het Rode Kruis,
- Alle sponsors, de artiesten en exposanten,
- De rommelmarkters,
- De wandelaars van de Kasseidorptocht en alle bezoekers van deze 13de editie van de Kasseifeesten Zegelsem.
 
De sponsors werden op de feesten bekendgemaakt o.m. op grote borden in het centrum. Hierna een beeld ervan. 
 
  
 
 
Nu alle gebruikte installaties in het dorp zijn opgeruimd en alle materiaal terug op zijn plaats werd gezet, nu de grote kuis is doorgevoerd, nu het dorp weer zijn normale gang gaat, nu zo ongeveer alle rekeningen werden vereffend en de boeken werden afgesloten,… wordt uiteraard gedacht aan volgend jaar. Het comité beraadt zich over de toekomst. Gaat Ingrid toch nog door als voorzitster en zoniet, … wie zal haar vervangen?  De komende maanden zal die knoop moeten worden ontward. Wij hopen althans op een echt positief vervolg want de Kasseifeesten Zegelsem zijn onmisbaar geworden als veruit de grootste activiteit van het dorp en dat mag toch niet verloren gaan. Wij duimen dus voor volgend jaar !!!
 
De samenstellers van deze site:
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.