De nieuwe inrichters hebben geopteerd om de Kasseidorptocht meer te integreren in de eigenlijke Kasseifeesten. De wandeltochten werden daarom ook opgenomen in het programma van de zondag en niet langer op de zaterdag. Dat had voor gevolg dat de aandacht voor de wandelingen wel wat werd verminderd aangezien vele bezoekers zich niet wensten te verwijderen van het echte feestgebeuren dat zich die dag natuurlijk in het dorp afspeelde.
 
Dat uitte zich nogal sterk in het minder aantal stappers (264). De nieuwe inrichters waren echter tevreden met dat aantal. Het was voor hen ook de eerste maal.
 
En de deelnemers zelf waren best opgetogen met de wandelingen. De streek is prachtig, het weer was uitstekend en de uitgetekende parcours en de bewegwijzering waren opperbest. Er was ook dit jaar gekozen voor 3 lussen (van elk ongeveer 6 km) , die telkens terugkeerden naar de startplaats in de dorpsschool. Zo kon men zowel  voor, tijdens als na de wandeling volop genieten van al het aangename van de Kasseifeesten in het dorp.