Zoals in het verleden konden de inrichters opnieuw rekenen op heel wat belangstelling van de pers voor de bekendmaking van en voor het verslag over de 14de editie van de Kasseifeesten Zegelsem. Ook deze website heeft uiteraard zijn steentje bijgedragen voor de propaganda.
 
De affiche mocht ook gezien worden en de feesten kregen heel wat steun van verschillende officiële instanties en commerciële partners.