Op de feesten zelf heeft voorzitster Ingrid Viaene aan de micro haar dank uitgesproken aan allen die op de een of andere manier hebben bijgedragen tot het welslagen van de 11de editie van de Kasseifeesten Zegelsem.
 
 
Ook deze website, die van in den beginne de promotie heeft gesteund van de feesten, wil zich daarbij aansluiten. Het mooie resultaat was het gevolg van die vele kleine of grote (kassei)steentjes, afkomstig van zo velen die hebben bijgedragen tot die organisatie:
-         in eerste instantie het inrichtend Comité Kasseifeesten Zegelsem en de vele medewerkers,
-         E.H.Pastoor Bracke en de basisschool Het Groene Lilare voor het te beschikking stellen van de nodige infrastructuur,
-         De inwoners van Zegelsem en vooral van de dorpskern,
-         Het gemeentebestuur en de politie van Brakel, VVV en Toerisme Brakel vzw,
-         Het Rode Kruis – Vlaanderen,
-         Alle grote en kleine sponsers,
-         De artiesten en exposanten,
-         De rommelmarkters,
-         De stappers van de 8ste Kasseidorptocht en alle bezoekers aan de 11de editie van de Kasseifeesten Zegelsem.
 
 
 
Dus ook van ons een hartelijke dank en een dikke proficiat aan de inrichters. De feesten hebben het weeral bewezen: Zegelsem leeft ! Dus zeker rendez-vous voor volgende jaar…
 
De samenstellers van www.zegelsem.be
 
Fernand en Mieke De Tant- De Prijck.