De deelgemeente Zegelsem beschikt nog altijd over geen enkele hotelkamer. Maar tijdens het eerste semester van 2020 zag in Zegelsem al een 4de kwaliteitsvolle B&B het  daglicht. Deze laatste telg heet “De Pastorie” en is gelegen in het centrum van het dorp. De naam wijst duidelijk naar de vroegere bestemming en een bijzondere geschiedenis.

Het huidig B&B – gedeelte van de vroegere pastorie (gebouwd in meerdere stappen in de 18de eeuw) werd verbouwd in het jaar 1857, toen voor een nieuwe paardenstal. In 1950-’51 werd die stal niet meer gebruikt en Pastoor E.H. Achiel D’Heer  bracht de bibliotheek van Zegelsem, die tot dan gehuisvest was in een bijgebouw van het klooster, naar die paardenstal, die werd omgetoverd tot een klein gezellig bibliotheek-lokaal. (zie ook het artikel “50j BIB in Zegelsem” onder rubriek “Bijzondere geschiedenis”).

In de loop van de eerste jaren tachtig ging echter de bibliotheek van Zegelsem volledig op in de grote gemeentelijke bibliotheek van het gefuseerde Brakel en vanaf dan stond het lokaal opnieuw leeg en … te verkommeren.  En dat verkommeren werd ook vastgesteld voor de gehele pastorie.  Zodanig zelfs dat het schepencollege van Brakel  al op 11 april 1983 besliste om een nieuwe pastorie te bouwen. Dat is echter nooit gebeurd maar de verwaarlozing ging verder. En eigenaardig: op 12 december 2002 werd de pastorie zelfs een “beschermd monument” evenwel zonder enige beschermende  tussenkomst.

Na de fusie van de afzonderlijke parochies voor de deelgemeenten tot de nieuwe parochie van Brakel (en Lierde) werd de laatste pastoor E.H. André Bracke niet meer vervangen  en stond de volledige pastorie leeg. In 2015 werd die dan door de gemeente verkocht aan een particulier die intussen werkt aan de geleidelijke restauratie van het uitgebreide complex. De restauratie van de nieuwe B&B maakt daar deel van uit en mag zeker geslaagd genoemd worden.

De 4 B&B ’s samen zorgen ervoor dat Zegelsem in totaal nu al over een hoogstaande comfortabele overnachtingscapaciteit beschikt voor 14 personen. Een capaciteit die de laatste tijd goed van pas komt voor de vele bezoekers van de Vlaamse Ardennen en vooral fietsers en wandelaars. De contactgegevens van de B&B ’s zijn opgenomen in de rubriek Horeca in Zegelsem / Overnachtingen in Zegelsem.

Met dank en proficiat aan de inrichters en uitbaters.  

… in Zegelsem de wasplaats voor wol in de Perlinckbeek verdwenen is? In de beek, op enige afstand van de brug van de Keiberg, was op de bodem een plaat gemetseld in baksteen welke afgezoomd was met natuursteen zodat een kleine waterval gevormd werd na het plateau. Het was een wastafel waar jaren geleden de boeren die enkele schapen hadden, de wol van hun dieren kwamen wassen om die dan, na het drogen, te spinnen en te gebruiken als breiwol. Er waren vroeger ook nog enkele trapjes in de berm uitgegraven om gemakkelijk te kunnen afdalen, maar die waren al lang verdwenen. Bij het ruimen van de beek werd de oude wastafel ook opgeruimd. Ze was soms moeilijk te zien omdat er modder op afgezet werd. Er was ook nergens een aanduiding en enige uitleg over de wastafel, zodat dit zeldzaam stukje erfgoed verloren ging. Misschien kan ze gereconstrueerd worden dichter bij de brug en kan er een toeristisch aandachtspunt van gemaakt worden.

Op deze site bij “Nieuws” op pag. 14 kan je het verhaal lezen van de ontdekking van deze wastafel toen.

 

Met de restauratie van de kapel op de Leierwaarde kregen Frans Roman en Jean-Pierre Hoebeke heel wat lof toegezwaaid. Zij hadden nu de microbe van het restaureren goed te pakken.

Hun volgend droomwerk: de St.-Jozefskapel, Kanakkendries nr. 1,  voor de Zegelsemenaren beter gekend onder de naam “de kapel aan Verhelle’s hof” (of  Nelis Goeffers hof).

De kapel werd gebouwd rond 1919 door Cornelis Goeffers, als dank voor zijn behouden thuiskomst na de eerste wereldoorlog. Cornelis werd geboren te Zegelsem op 26 januari 1894 en overleed er ook op 5 februari 1971. Hij huwde te Zegelsem in 1937 met Rachel Clementina De Langhe ook geboren te Zegelsem op 27 mei 1902 en zij overleed te Opbrakel op 18 maart 1986. Het hof veranderde na hun dood tweemaal van eigenaar.

 

De belabberde toestand waarin de kapel zich de laatste tijd bevond is hier te zien op enkele foto’s.  Het  eerste werk was: overhangende takken verwijderen;  het vuilste en grootste werk was:  de voegen aan de achtergevel uitslijpen en herstellen. Het pleisterwerk aan de nok vernieuwen en binnenin wat barsten dichten, namen ook heel wat tijd in beslag. (De lockdown t.g.v. covid 19 vertraagde de werken met verscheidene weken).

 

“Waar men gaat langs Vlaamse wegen

Oude hoeve huis of tronk.

Komt men U Maria tegen,

Staat Uw beeltenis te pronk,

Lacht ons toe uit wilde groen …..”

Uit het lied: “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” van A. Cuppens en Lodewijk De Vocht.

De Zegelsemse kapellen zijn een kostbaar erfgoed, zowel architecturaal, cultuurhistorisch als spiritueel. Generaties lang werd er heel veel zorg aan besteed, het beïnvloedde het dagelijks leven van de mensen. Zij mogen niet uit het landschap en uit het geheugen verdwijnen. Gelukkig zijn er her en der vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud ervan. Ergens een kaarsje aansteken met een bloemetje erbij, dat gebeurt ook nog vandaag, een gelovig gebaar(een houvast) dat nooit zal verdwijnen.

De meerderheid van de Zegelsemse kapellen zijn Mariakapelletjes, omdat indertijd de Mariadevotie heel groot was, maar ook andere heiligen kregen een bevoorrechte plaats, zoals St. Jozef.

Zij werden bijvoorbeeld gebouwd uit: dankbaarheid voor het bekomen van een gunst, om een belofte na te komen of ter herinnering aan een ramp op die plaats. De gevel-nissen werden meestal geplaatst uit devotie of als smeekbede tot bescherming van de woning, de bewoners en het vee. 

1953 riep de katholieke kerk uit tot “Het Mariajaar”. Overal  in Vlaanderen werden vieringen opgestart rond de devotie tot de H. Maagd. Ook de toenmalig pastoor D’ Heer (1950-1969) nam verscheidene initiatieven, o a. kon elke bewoner inschrijven tot het aankopen van een metalen blauw gevelkapelletje met een Mariabeeld. Dat was een groot succes, bijna aan elke Zegelsemse gevel prijkte dit blauwe kapelletje. Oorspronkelijk waren die open. Leon Gabriëls heeft er later veel van glas voorzien om het beeldje wat beter te beschermen. Aan de huizen zie je ze niet meer hangen (behalve 2 exemplaren) maar misschien zijn ze her of der nog wel te vinden in een schuurtje of bijgebouw.

Ook de houten kapel aan de achterkant van de kerk is een aandenken aan het Mariajaar 1953-54, gemaakt door Firmin Bourdeaud’hui en de afwerking lag in handen van Louis Gabriëls.

De stenen kapel op de hoek van de Kleine Gastenhoek en Holweg is een schenking van de Boerinnengilde (later K.V.L.V nu FERM) t.g.v. hun 33 jarig bestaan in 1961. Deze kapel kwam er ter vervanging van een klein kapelletje dat daar in een boom was opgehangen.

Grotten: in elk klooster was er minstens één grot. Hier in Zegelsem waren er twee. Eén in de binnen koer van het klooster, de andere achteraan in de tuin. 

Alle Zegelsemse kapellen, groot en klein werden op beeld vastgelegd en zijn hier te zien onder het hoofdstuk: Vroeger en Nu/Bestaande kapellen en kruisen. Enkele verdwenen grotten en kapellen vind je onder dezelfde rubriek: Verdwenen kapellen en grotten.

 

Wist U dat net bij de start van de lockdown t.g.v. het Covid 19 virus, Maria Van De Putte dit lange aardse leven ruilde voor het eeuwig leven op 11 maart. Maria Van De Putte woonde als ongehuwde vrouw samen met haar broer Remi en zijn echtgenote Marie-Antoinette Nachtergaele op het “Hof Van De Putte” te Zegelsem. De “Van De Putte’s” waren echte Zegelsemse dorpsbewoners in hart en nieren, meelevend en meevoelend met alles wat er in het parochieleven gebeurde. Maria werd geboren te Zegelsem op 19 maart 1916. Zij overleed in het rusthuis “Najaarszon” 8 dagen voor haar 104de verjaardag. Zij werd er 4 keer in de bloemen gezet vanaf haar 100ste verjaardag door familie, vrienden en het personeel. Het afscheid op dinsdag 17 maart had t.g.v. de corona veiligheidsmaatregelen in zeer intieme kring plaats in het funerarium Quo Vadis te Mater.

 

Twee ijverige leden, Frans Roman en Jean-Pierre Hoebeke, van de Werkgroep van het F.B.B.C.E (Fonds voor Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed) en tevens ook bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius zijn niet alleen handig met de PC, met het fototoestel en met pen en papier maar zij hebben ook twee rechterhanden. Daarbij komt dat zij niet “te schoon” zijn om die handen vuil te maken.

Hierbij dan het krantenbericht

21ste ROMMEL-, BROCANTE- EN ANTIEKMARKT

Ter gelegenheid van de 21ste editie van de “Kasseifeesten Zegelsem” organiseert de Gezinsbond In de Rand een rommel-, brocante- en antiekmarkt in de dorpskern van Zegelsem (Teirlinckstraat en St.-Ursmarsstraat). Zoals de voorbije jaren voorzien we terug diverse randactiviteiten.

Hierbij enkele praktische gegevens om in te schrijven voor de markt:

· De markt heeft plaats in open lucht van 9u tot 18u op zondag 15 september 2019.

· De straat zal autovrij zijn tijdens deze uren. Dus zorg ervoor dat u ter plaatse bent voor 9u.

· U kan de standplaats met auto niet verlaten voor 18u.

· Enkel de verkoop van brocante of tweedehands materiaal is toegelaten. Geen verkoop van etenswaren, geen dranken, geen snoep.

· De inrichters voorzien geen water, noch elektriciteit voor de standhouders.

· Per inschrijving wordt er slechts één voertuig toegelaten op de standplaats.

· De inschrijvers voorzien een standplaats van een bepaalde lengte per veelvoud van 5m, de diepte varieert naar gelang de locatie.

· De standhouder dient voor het verlaten van de markt zijn standplaats netjes op te ruimen.

· Aanmelden aan het kruispunt van de Oudenaardsestraat (N8) (= baan Oudenaarde-Brakel) en de Sint-Ursmarusstraat vanaf 06u30.

Deelprijs bedraagt: 5 euro voor 5 meter

10 euro voor 10 meter

20 euro voor 15 meter

25 euro voor 20 meter

+5 euro per 5m +

De inschrijving dient vooraf te gebeuren bij voorkeur online via volgende link:

FORMULIER INVULLEN

Of door het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van volgende gegevens:

– naam en adres inschrijver

– gewenste meters

– betalingsdatum + naam rekeninghouder.

– Voorkeur straat voor bewoners: Ursmarusstraat , Teirlinckstraat of Haaghoek

De inschrijving is in orde als de betaling is gebeurd op het rekeningnummer

BE12 7775 9657 1092 op naam van de Gezinsbond In de Rand.

Voor cash betalingen de dag zelf vragen wij € 5 extra per inschrijving.

Standhouders die vorig jaar deelgenomen hebben aan de rommelmarkt kunnen dezelfde standplaats aanvragen. Gelieve dit te melden bij de inschrijving. De inrichters zullen hiermede rekeninghouden in de mate van het mogelijke en op voorwaarde dat de inschrijving gebeurd voor, en betaald is voor 24 augustus 2019.

KASSEIFEESTEN INSCHRIJVING inschrijvingen kunnen via deze link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfey_GtVxEzkODfMgB9cbQkdfTu8bj1at51itIdBCSbOhJy6w/viewform?vc=0&c=0&w=1