Met heel veel droefheid nemen we afscheid van Léon Gabriëls. Hij overleed onverwachts op 25/10 op 77- jarige leeftijd. De oudere garde zullen hem beter kennen als 'Ververs Léon'. Hij was schilder en restaurateur.

Hij droeg Zegelsem in z'n hart en omgekeerd. Samen met broer Robert hebben ze onnoemelijk veel klusjes opgeknapt in en rond het dorp. Op de Vlaamse Kermis vond je hem zowel achter de tapkraan alsook wel eens op het podium en met zijn videocamera werden tal van huwelijken, geboortes, feesten (uiteraard ook de kasseifeesten) en andere evenementen vastgelegd.

Léon had een zacht karakter, stond altijd klaar om te helpen en kon genieten van een pintje, een babbeltje en een knabbeltje.

We zullen hem missen...

Frederik Vekeman (neef en petekind van Leon)

 

Léon woonde in het centrum van het dorp, rechtover de kerk van Zegelsem, maar hij stond in feite zelf in het centrum van het dorpsleven.

Zoals zijn broer Robert was hij (in opvolging van overgrootvader Fredericus, grootvader Victor en vader Louis) huisschilder. Zij zorgden samen voor heel wat mooie realisaties bij particulieren maar bv. ook in de school, in het klooster en in de kerk. Die kerk die Léon nauw aan het hart lag en waar hij o.a. in 1982-83, samen met Robert en met Eddy Platti, instond voor de door iedereen gesmaakte volledige her-schildering van het interieur. Het deed de laatste jaren Léon ook veel pijn om dagelijks geconfronteerd te worden met het half afgebroken, vervallen kloostergebouw, boven op de afgang van het dorpsleven ten gevolge van het wegvallen van het dagelijks /wekelijks kerkbezoek in Zegelsem.

Ook buiten zijn beroep was Léon een graag geziene dorpsfiguur die steeds klaar stond om een handje uit de mouwen de steken bij allerhande activiteiten en feestelijkheden, zoals de Parochie-, de Kerk-, de school- en de Kasseifeesten, waarvan hij ook mooie herinneringsbeelden vastlegde op foto en video. 

Iedereen was ook steeds vol lof over de prachtige infoborden voor toerisme en allerhande activiteiten, geschilderd door het duo “Van Ververs”, om niet te zwijgen over de restauratie van de talloze heiligenbeelden in kerken en kapellen.

Léon was zeer geïnteresseerd in heemkundige onderwerpen en was, zoals zijn te vroeg overleden zuster Annie, altijd bereid om het eigen archief aan te spreken en ons bij te staan bij opzoekingen over het verleden van Zegelsem dat bij Annie en Léon zeer werd gekoesterd en bewaard.

Wij danken Léon voor al het goede dat hij heeft gedaan voor de Zegelsemse gemeenschap en bieden de familie onze innige, christelijke deelneming aan.

Léon, rust nu in vrede; wij zullen je nooit vergeten!

V.l.n.r. Eddy Platti, Robert en Léon Gabriëls.