Het enorme succes van de Rommelmarkt wordt elk jaar groter en groter. De beide zijden van de drie assen naar het centrum van ons kasseidorp, gevormd door de Teirlinckstraat en de Ursmarsstraat, konden nog onmogelijk alle marktkramers opvangen zodat ook nog vele honderden meters van de Haaghoek moesten aangesneden worden. En opnieuw kon over de koppen worden gelopen over de hele lengte van het parcours.

Het prachtig weer was bovendien een belangrijke troef voor dat succes.