In de drukte van de laatste weken voor de Kasseifeesten stonden wij er niet bij stil maar onze site kreeg twee dagen vóór de feesten zijn “tienduizendste bezoeker”. Wie het was weten we niet maar wij wensen hem of haar in elk geval geluk. Bij de redactie van dit artikeltje, slechts een paar dagen later, staat de teller al 500 eenheden verder. En dat is toch heel wat. Met veel genoegen kunnen we dus vaststellen dat op twee jaar tijd zo velen geïnteresseerd zijn in wat reilt en zeilt is ons kasseidorp. Dat klein dorpje Zegelsem, wat verscholen in de Vlaamse Ardennen, is dus bekender dan we zouden denken. Een eerste succes dus.

 

Niet te verwonderen dat 1057 wandelaars (een nieuw record) deelnamen aan de 6de Kasseidorptocht van zaterdag 15 september 2007 en dat de eigenlijke Kasseifeesten Zegelsem op zondag 16 september 2007 voor de negende maal duizenden bezoekers mochten ontvangen. Een tweede groot succes! Een voorlopig kort verslag kan gelezen worden op deze site. Een uitgebreid verslag volgt binnenkort met heel wat fotomateriaal.

En ook de verkoop van de “nieuwe postkaart van Zegelsem” loopt als een trein. Een derde succes dus. In het verkooppunt bij Voeding Annie vraagt menige klant spontaan naar de postkaart. Op de Kasseifeesten zelf gingen reeds vele exemplaren van de hand en wie ze in handen krijgt is vol lof. Wie er nog eentje wenst wacht dus best niet te lang want er is maar een beperkte oplage.

Al die successen zijn te danken aan een hardwerkend comité en een hele reeks medewerkers die zowel voor als achter de schermen hun (kassei)steentje bijdragen. Langs deze weg willen wij hen nogmaals danken en gelukwensen, want zonder hen zouden die successen niet kunnen bestaan.