Martha HOEBEKE werd geboren te Zegelsem op 1 augustus 1917 maar was vooral gekend als de flinke uitbaatster van café Breugel in Michelbeke.

 

62 jaar geleden startte ze aldaar met de verkoop van roomijs maar zeer vlug werd er ook bier verkocht. Een gezellige herberg aan de voet van de Berendries, met heel wat klanten. Onder andere rond de Ronde van Vlaanderen was het er telkens heel druk.

Het café betekende alles voor Martha. Daar was haar leven en dat kon ze niet missen. Ondanks haar hogere leeftijd was ze nog niet aan pensioen toe en bediende ze nog steeds met dezelfde inzet haar klanten. “Ik ben zo content dat ik mijn klapke kan doen”. Een paar weken geleden werd haar 90ste verjaardag nog hartelijk gevierd.

Caféuitbaatster Martha tijdens de viering van haar 90ste verjaardag (foto P.Meurez : HLN 26.09.07)

En ook Zegelsem was haar niet vergeten. Martha, de oudste caféuitbaatster van Groot Brakel, werd door het Comité Kasseifeesten Zegelsem uitgenodigd als “gastwerpster” voor de Gouden Kasseiworp. Een uitnodiging waar ze gretig op inging. Zo werd ze zondag 16 september thuis afgehaald met de zwarte limousine en werd ze met luid applaus verwelkomd in Zegelsem. Van op de kerkhofmuur stond Martha haar “mannetje” en gooide mee de honderden gouden doosjes naar de massa. Ze werd dan ook terecht in de bloemetjes gezet door de leden van het Comité.

Wie kon vermoeden dat enkele dagen later, op donderdag 20 september 2007, Martha plots wat onwel zou worden en kort daarna zou overlijden?

Martha heeft een mooi leven gehad en was nog in goede gezondheid tot de dag van haar overlijden maar toch valt het afscheid zwaar… voor haar familie, voor haar vrienden en haar klanten.

Langs deze weg bieden de leden van het Comité Kasseifeesten Zegelsem en de samenstellers van deze site nogmaals hun oprechte deelneming aan de familie.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 28 september te Michelbeke. Wie niet aanwezig kon zijn kan nog steeds zijn deelneming betuigen via de site www.uitvaartbegeleidingstefaan.be . De namis wordt opgedragen op zaterdag 27 oktober 2007 om 17 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Michelbeke.