Heel binnenkort zal op deze site het volledig en gecommentarieerd programma van de Kasseifeesten Zegelsem worden gepubliceerd.

Nu reeds willen we langs deze weg een warme oproep doen naar de kandidaten Rommelmarkters om zich ten spoedigste in te schrijven. Die inschrijving geschiedt naar jaarlijkse gewoonte via het indienen van een inschrijvingsstrook en het betalen van een kleine waarborg (die op de feesten zelf wordt terugbetaald).

Alle nodige gegevens daaromtrent staan vermeld op het document in bijlage (klik hier).