Etienne Matthijs werd geboren te Oudenaarde op 23 juli 1936 en overleed te Ronse na een slepende ziekte op 23 juni 2009. Hij keek nochtans met grote verwachting uit naar het reisje met Ziekenzorg naar Lourdes in september. Het heeft niet mogen zijn… Hij werd in alle intimiteit begraven.

“Meester Matthijs” behaalde zijn diploma van onderwijzer aan de Normaalschool  Sint-Thomas te Brussel in 1956. Na verscheidene interims in verschillende scholen in de Vlaamse Ardennen nam hij in 1962 - ook het jaar waarin hij huwde - de taak over van schoolhoofd van Meester Huysmans in de “Aangenomen Lagere Jongensschool” op de Leierwaarde te Zegelsem.

Deze school, bestaande uit 2 klassen, enerzijds, het 3de  en 4de leerjaar en, anderzijds, het 5de en 6de leerjaar, en de bijhorende woning waren op dat moment eigendom van de gemeente Zegelsem met Henri De Breyne als Burgemeester maar bij de fusie in 1970 werd de gemeente Brakel eigenaar van het complex.

Zijn benoeming daarentegen was in handen van de voorzitter van de Inrichtende Macht met name E.H. Pastoor D’Heer. Het was de gewoonte dat het schoolhoofd de hoogste klas voor zijn rekening nam, zo ook Meester Matthijs, een echte “Meester” voor zijn generatie. Als zijn collega’s  herinneren wij ons Armand De Lange, Fernand Haegeman en Marc Van Quickelberghe.

Met zijn echtgenote Godelieve De Jaegher nam hij zijn intrek in het “schoolhuis”. Hij werkte en woonde dus in hetzelfde gebouw.  Het echtpaar – door iedereen gekend op Zegelsem - kreeg 2 kinderen: Hilde (°1963) en Patrick (°1965).

Meester Matthijs zette zich in voor de Kroostrijke Gezinnen (later BGJG) en hij hielp de plaatselijke veldwachter bij de landbouwtelling. Ook lezen was een favoriete bezigheid.
 
Toen de school in 1975 werd opgedoekt – bij gebrek aan voldoende leerlingen – werd Meester Matthijs gereaffecteerd naar het Instituut Glorieux (Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes) in Ronse. Om gezondheidsredenen stopte hij met les geven in 1986 om dan een paar jaar later met pensioen te gaan.