Leona Vanderlinden, echtg. Leon Van Hautegem (vroegere gemeentesecretaris van Zegelsem), zag het levenslicht te Elst op 2 augustus 1928.

De tekst op haar gedachtenisprentje is zo typerend voor de beresterke vrouw die Leona was… onvermoeibaar! Alles zelf doen was haar leuze, ook nog op de oude manier; veel machines had ze niet nodig, enkel haar spieren en haar grote wilskracht, zowel binnen- als buitenshuis. Werken was genieten en genieten was werken.

Naast haar groot gezin had ze nog jarenlang de zorg voor haar zieke echtgenoot. Maar klagen stond niet in haar woordenboek, integendeel.

Bovenop dit alles vond ze nog de tijd als voorzitster van de KVLV (vroeger Boerinnenbond) om ook daar vele jaren de kar te trekken samen met haar bestuursleden. In het Zegelsemse landbouwersdorp kende deze vereniging een grote bloei maar met het later verdwijnen van veel landbouwersvrouwen en het opkomen van de “buitenhuiswerkende” vrouw, met andere interesses, verloor de beweging veel van haar aantrekkingskracht.

De laatste jaren namen de krachten van Leona af, zowel mentaal als fysiek, en moest zij alles “ondergaan” tot zij op 29 november 2009 in haar oud typisch boerderijtje de laatste adem blies.

 Mieke De Prijck