Jozef Coesens, de bedenker van de naam Dwars door Brakel en vader van de gebroeders Stefaan en Johan die het Brakelse wandelfestival hebben uitgebouwd, is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn uitvaart vond plaats op 15 november in de dekenale kerk van Nederbrakel.

De oudere inwoners van Zegelsem hebben Jozef heel goed gekend. Hij was namelijk meer dan dertig jaar trouwe postbode in het dorp, waar hij o.a. de Leberg voor zijn rekening nam.

Hij stond in feite mee aan de wieg van de wandelclub van Brakel. Tientallen jaren was hij verantwoordelijke voor een controlepost van het jaarlijks wandelgebeuren en werd door de club bekroond met de titel van erelid Dwars door Brakel. Hij was ook twaalf jaar gemeenteraadslid voor CVP.

In 2007 vierde hij en zijn echtgenote Paula Maria Van Wijmeersch hun diamanten bruiloft.

In naam van de Zegelsemse bevolking bieden wij de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.