Onder de rubriek “Nieuws” stelden wij op 31 maart 2012 dichter Paul Cox voor. Sindsdien heeft de man niet stilgezeten; althans zijn dichterlijke muze of dichterlijke pen niet. En toch… “hoeveel een dichter ook op papier zet, hij is nooit in staat om te verwoorden wat hij wil zeggen”, citaat van Paul zelf.
 
Zijn vijfde bundel “Ik zweeg daarover” werd te Gent voorgesteld in november 2012.
 
Bij die gelegenheid werd onze dichter ruim geïnterviewd door weekblad De Beiaard. Dat interview verscheen in het nummer van 30 november 2012 op een hele (grote) pagina. Het wordt hieronder integraal hernomen in 3 delen. Cox filosofeert daarin over de vergankelijkheid van het leven, zijn kindertijd, zijn jeugd, zijn ouders en familieleden, … en zijn kijk op het leven  NU.
 
Het 4de document hieronder bevat 2 typische prachtige gedichten uit die nieuwe bundel, die ook in datzelfde nummer van De Beiaard werden afgedrukt. Voor de lezers een warme uitnodiging om zich de bundel aan te schaffen. Zie daartoe zijn website www.paulcox.be.
 
Proficiat Paul, met je zo belangrijk oeuvre.
 
 
- Paul Cox.DB.30.11.2012/1
- Paul Cox.DB.30.11.2012/2
- Paul Cox.DB.30.11.2012/3
- Paul Cox.DB.30.11.2012/4