Afdrukken
In de loop van de maand februari 2008 heeft de gemeente het laatste deel van zijn belofte uitgevoerd ter voorkoming van nieuw wateronheil in de Teirlinckstraat te Zegelsem. Na de gedeeltelijke omlegging van de beek, die reeds meerdere malen verantwoordelijk was voor overstromingen in de dorpskern, was ook het degelijk ruimen van de beek langs zijn verdere loop door de weiden richting Leberg en Keiweg absoluut nodig , als laatste schakel van het saneringsplan.

 

Dat is dus nu geschied en we moeten toegeven dat het resultaat bevredigend oogt. Er werd blijkbaar heel omzichtig tewerk gegaan met weinig schade aan de prachtige natuur.

Er werd eveneens rekening gehouden met onze vraag om niet te raken aan dat stukje geschiedkundig patrimonium dat we nog in 2007 op deze site in het licht hadden gesteld (zie ons artikel “Stenen die iets zeggen”, onder de rubriek Nieuws van 30.03.2007) : die stenen wasplaats voor schapenwol die zich nog steeds, zij het verdoken onder een dun laagje modder, in de Perlinckbeek bevindt, en die we wensen te behouden voor het nageslacht.

De inwoners van het dorp, langs de loop van de Perlinckbeek, kunnen dus nu definitief op hun twee oren slapen. We rekenen er natuurlijk op dat het gemeentebestuur het geheel niet uit het oog verliest en ook in de toekomst regelmatig de nodige ruimingswerken laat uitvoeren en erop toeziet dat het mooie werk niet wordt tenietgedaan door onverantwoorde sluikstorters.