Afdrukken
Maandagavond 2 juni kwam Zegelsem-dorp weeral in het nieuws door water- en modder-overlast.

 

Reeds meerdere malen – en vooral in juli 2005 – had het lager gelegen gedeelte van Zegelsem-dorp af te rekenen met wateroverlast. De Perlinckbeek zorgde er geregeld voor onheil op die ogenblikken dat ze het vele hemelwater niet meer kon slikken.

De eigenaars van Feestzaal Speermalie kunnen er van meespreken, maar nog meer de familie Bourdeaud’hui – Taeldeman. Het was niet de eerste keer dat hun schrijnwerkerij een paar tientallen centimeter onderliep. In juli 2005 werd de schrijnwerkerij echter tot tweemaal toe in dezelfde week getroffen door een ware tsunami, toen een muur het begaf onder de enorme waterdruk tengevolge van de metershoge waterstand van de Perlinckbeek die naast de schrijnwerkerij loopt. Dat was nog nooit gebeurd. Machines, materieel, de houtvoorraad, zelfs alles wat vast geankerd was werd stukgeslagen en gewoon meegesleurd tot in de weiden honderden meters voorbij de schrijnwerkerij,… Ditmaal was echt alles verwoest ! Dat mocht nooit meer gebeuren !

Nadat met man en macht de eerste opkuis was gerealiseerd lieten de eigenaars een nieuwe muur optrekken lans de beek. Ditmaal een dikke muur uit gewapend beton. Ook de gemeente kon aan dat voorval niet zomaar voorbijgaan en beloofde een duurzame interventie in de waterloop van de beek. En dat gebeurde. In 2007 werd de beek omgeleid via enorme kokers langs de Holweg. En door de velden werd de beek degelijk uitgekuist. De familie Bourdeaud’hui kon op de beide oren slapen.

Lang heeft het echter niet geduurd voor er toch nog nieuw onheil kwam. Het was nu niet de Perlinckbeek die als verantwoordelijke kon worden aangewezen. Ditmaal zorgde de abnormale krachtige regenval voor een massale modderstroom, afkomstig van de velden langs de Leierwaarde voor een lawine die honderden meters verder langs de Teirlinckstraat en de Holweg, lager in het dorp, zijn weg baande.

Na de regenval bleef in het dorp en de Holweg een dikke modderbrij over. Maar onderweg had de lawine ook het keldergat gevonden van de familie Bourdeaud’hui en ook langs de ingangspoorten van de schrijnwerkerij en het magazijn stroomde de moddermassa binnen. De gevolgen laten zich raden. Het hele pand beleefde opnieuw de beruchte ellende van weleer, zelfs nog intenser want nu ging het meer om modder dan om water. De kelders, de schrijnwerkerij en het magazijn waren op geen tijd herschapen tot een grote modderpoel.

Buren, familie en vrienden werden onmiddellijk gemobiliseerd –gelukkig was de familie Bourdeaud’hui thuis toen het gebeurde – en ook de brandweer was snel ter plaatse. Vele uren en hard labeur van die vele krachten zorgden er voor dat rond middernacht de meeste brij was opgeruimd. De familie was uiterst tevreden over al die inzet.

Wie had kunnen denken dat één fikse regenbui dergelijke ravage zou kunnen aanbrengen en dat vooral na al die werken die nog recent waren uitgevoerd. Nog nooit hadden de velden van de Leierwaarde dergelijke modderstroom veroorzaakt.


We vragen aan de gemeenteoverheid om na te gaan welke maatregelen hieromtrent kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat ook hier geen herhaling meer mogelijk wordt.