Afdrukken

Eind juni betekent voor de leerlingen en de leerkrachten van de school tevens het einde van het schooljaar en het begin van een deugddoende vakantie. Het is weer goed geweest.

Dit werkjaar werd wel op een ietwat bijzondere manier afgesloten. De laatste dagen werd namelijk op de speelplaats een degelijk nieuw speeltuig gebouwd en feestelijk ingehuldigd. Het mag zeker gezien worden en het voldoet aan alle opgelegde normen op gebied van de veiligheid.

Zo’n speeltuig is echter heel duur maar gelukkig kon de school rekenen op een milde inbreng van het Comité Kasseifeesten Zegelsem dat één derde van de kostprijs voor zijn rekening nam. Het comité, dat zich volledig schaart achter de eigen dorpsschool, dankt bovendien hiermee de school voor het gebruik van haar infrastructuur voor de jaarlijkse Kasseifeesten.

Ook de samenstellers van deze site feliciteren de school bij de opstelling van dat nieuw speeltuig en wensen de leerlingen en hun leerkrachten een prettige vakantie toe.

Na die vakantie staat er de leerlingen en hun ouders opnieuw heel wat te wachten. Dat bewijst de schoolkalender 2008 – 09 die wij hierna graag voorstellen, met de groeten van het onderwijzend personeel.