Eind 2011 vierden Robert De Meulemeester en Maria Van Mulder , Leierwaarde te Zegelsem, hun diamanten huwelijksjubileum. Ze waren toen 60 jaar gehuwd. Ze kregen ook het bezoek van het gemeentebestuur met een paar geschenken en een brief van de koning.
 
 
Robert werd geboren in 1928, Maria in 1932, allebei in Zegelsem. En nu, 60 jaar later, wonen ze nog steeds in Zegelsem.
 
Robert was steeds nauw verbonden met het leven (en de dood) in Zegelsem.  Toen hij in het huwelijk trad was hij schoenmaker, maar enkele jaren later trad hij in de voetsporen van zijn vader als grafmaker, ook in Zegelsem. Na de gemeentefusie in 1970 werkte Robert zich al vlug op tot ploegbaas van de Dienst Openbare Werken van Brakel. Nu geniet hij reeds een twintigtal jaar van een verdiend pensioen.
 
Maria zorgde voor de opvoeding van hun enig kind Guy. Naast haar huishouden stond ze steeds klaar om de anderen, waar nodig, een handje toe te steken.
 
Het verzorgen van zijn duiven werd, vanaf zijn pensionering, de passie van Robert. Hij geniet ook nog van zijn pintje bij het warme middagmaal dat Maria dagelijks met veel toewijding gereed maakt. Maria heeft ook altijd genoten van gezellig winkelen en zal dat, hopelijk nog lang, kunnen blijven doen.
 
Zoon Guy en schoondochter Jenny schonken de jubilarissen een kleindochter Magali, die op haar beurt een achterkleinzoon Linz op de wereld zette.
 
 
 
Wij wensen de jubilarissen samen nog veel gezonde en gelukkige jaren !
 
Bron: Hugo Conderaerts (nieuwsblad.be 21/12/2011)