Afdrukken
Omlegging voor de Oudenaaardsestraat voorbij:


Einde der werken nadert

Grachten en wegdek zijn vernieuwd
 
Ook dit jaar werden er in de periode vóór de Kasseifeesten opnieuw werken uitgevoerd op en langs de Oudenaardsestraat in Zegelsem, met omleggingen tot gevolg. Er werd gevreesd dat de toegang tot de dorpskern zou bemoeilijkt worden voor de feesten.
 
Die vrees was echter ongegrond want enkele dagen voor de feesten ging de weg opnieuw open. Tientallen meters grachten waren toen gekanaliseerd en het wegdek erlangs werd vernieuwd. Een hele verademing voor de bewoners van de Oudenaardsestraat maar eveneens voor alle weggebruikers. Normaal zou vanaf nu bij overvloedige regen de wateroverlast op de weg tot het verleden moeten behoren.
 
Hopelijk wordt ook ten spoedigste een sluitend systeem gevonden om de wateroverlast op de steenweg en in het dorp afkomstig van de Leierwaarde definitief op te lossen.
 
Zegelsemse foorkast geplaatst:
 
Tot voor kort moesten verenigingen en organisaties steeds beroep doen op de goodwill van omwonenden voor het ter beschikking stellen van elektriciteit voor manifestaties in de dorpskern, met de moeilijkheden eraan verbonden aangezien de geleverde stroom meestal niet sterk genoeg was.
 
Op ons herhaald aandringen werden door de gemeenteraad de nodige fondsen voorzien in de begroting en werd zopas, juist gepast voor de kasseifeesten, een foorkast aangebracht tegen de kerkhofmuur. Vanaf nu is het dus gedaan met het gepruts met kabels vanuit privé-woningen. Een mooie verbetering voor Zegelsem.