altIn een nieuwsbericht van begin 2007 hebben wij medegedeeld dat Broeder Andreas Karel Vanvlasselaer van het Monasterium Mariakluizen, op 9 januari 2007,op enkele dagen voor zijn 75ste verjaardag, overleden was. Broeder Andreas was, naast zijn geestelijke inzet voor zijn Kerk en de gemeenschap, een gevierd kunstenaar in velerlei disciplines en professor van St.-Lucas Gent.

Tijdens een plechtige viering op 26 oktober 2008 om 15 uur in de kapittelzaal van het Monasterium in Zegelsem werd hij in de Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk van België zalig verklaard.

Voor een gedetailleerd overzicht van het leven en het werk van de gevierde verwijzen wij graag naar een uitgebreid artikel in De Beiaard van 24 oktober 2008.