Afdrukken
De Kasseifeesten Zegelsem worden jaarlijks officieel afgesloten met de Gouden Kasseiworp. Van op de kerkhofmuur worden dan de bezoekers toegesproken, worden een aantal mensen in de bloemetjes gezet in het bijzijn van de burgemeester en een of meer belangrijke genodigden. Ditmaal waren die genodigden de ex-wielrenners Peter Van Petegem en Ronny Thomas.
 
  
 
 
Vooreerst werden de winnaars bekendgemaakt van de wedstrijd “Kasseiwerpen” die tweejaarlijks wordt georganiseerd op de Kasseifeesten. Dit jaar waren dat:
-          voor de dames: Suzanne Haemers uit Nederland, die de kassei 7,24 m ver wierp,
-          voor de heren: Kevin Van Calster uit Zegelsem , die zelfs 12,18 m haalde.
Zij ontvingen elk een mooie prijs met daarbij een zilveren kassei.
 
 
Dan werden de genodigden in de bloemetjes gezet, waarbij door voorzitster Ingrid de voornaamste verwezenlijkingen van beide renners tijdens hun loopbaan in het licht werden gesteld.
 
En ten slotte werd dan overgegaan tot de Gouden Kasseiworp zelf waarbij door de genodigden de honderden gouden doosjes over de hoofden van de aanwezige mensenmassa werden gegooid. In één daarvan zat de hoofdprijs, de “gouden kassei”, met daaraan een geldprijs gekoppeld van 125 EUR.
 
  
  
 
Die hoofdprijs werd gewonnen door Dorien Fostier (12 jaar) uit Michelbeke. Zij werd ook boven de kerkhofmuur gevraagd waar ze de gouden kassei en haar geldprijs ontving uit de handen van de genodigden.
 
 
Tijdens de plechtigheid dankte de voorzitster allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van de feesten en zij nodigde nu reeds allen uit voor de 12de uitgave in september 2010.